Anläggningar i Småland

Du som vill fördjupa dina kunskaper i ämnet "Kalla kriget" har här en lämplig bok. Kalla krigets Kronoberg. Den köper du enklast på Smålands museum i Växjö eller via deras hemsida. Där framgår pris, frakt mm.

Ett måste i varje hushåll och bibliotek.

http://www.smalandsmuseum.se

På denna sida kommer vi efterhand att presentera texter och bilder från anläggningar som funnits i Småland. Det kommer att bli anläggningar som du inte hittar på annan plats än på denna Internetsida.

Vi tar tacksamt emot både bilder och texter av dig som har forskt, varit ut i landskapet och fotodokumenterat lämningar från "Kalla kriget" eller andra tidsepoker.

De anläggningar som här publiceras är sådana som avhemligats detta för att inte komma i konflikt med rikets säkerhet.