Kungl Norra Smålands Regementes Kamratförening

Kungl Norra Smålands regementes kamratförening är en förening för före detta anställda och deras anhöriga, reservofficerare, värnpliktiga, civil-anställda, hemvärns-och frivillig-personal - ja kort sagt alla som känner samhörighet med regementet I 12 och Smålandsbrigaden. Föreningen värnar om regementets traditioner bl a genom att delta vid firandet av Sveriges Nationaldag och vid någon av vaktparaderna under sommaren. En målsättning är också att uppmärksamma medlemmars högtidsdagar samt att representera vid andra angelägna ceremoniella tillfällen. Föreningen har ca 540 medlemmar. Under höst och vår träffas vi som regel sista torsdagen i månaden för gemensam lunch på mäss Trianon.


http://www.i12kamratforening.se/

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)