Flygbasen i Kosta, Fält 87

Kosta flygplats är belägen öster om Kosta samhälle i Kronobergs län i Småland Fältet anlades i början av 1960-talet och är uppbyggd enligt Flygvapnets bas 60-system. Rakt igenom huvudbanan löper landsvägen mellan Kosta samhälle och Kosta skjutfält. Flygbasen har under åren tillhört flera olika flygflottiljer, senast F 17.

Flygbasen används inte längre aktivt för flygverksamhet och underhållet är eftersatt. Basen är dock fortfarande skyddsobjekt, varför tillträdesförbud råder.

Denna text är hämtad från; http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosta_flygbas

Texten är copyfri.

Fortifikation Väst har medgivit att vi gör en länk till deras artikel om Kostabasen.

https://www.fortifikationvast.se/portfolio/falt-87-kosta/

Kostax (kopia).jpg

Inflygning mot Kostabasen.

Kosta skiss.jpg