25 Watts Bilradiostation m/39 • 25 W Bl m/39

Beskrivning:

Beskrivning av 25 watts bilradiostation 25 W Bl m/39

Tc 91160

Del II 1951 års upplaga.

Fastställd av KAFT Publnr S 192

Tekniska data

Sändningsslag: Telegrafi (A1) • Telefoni (A3)

Antenneffekt: Ca 6 – 7 W

Antenn: Marschantenn bestående av 2 st antennstavar vardera 1,6 m långa

Kastantenn bestående av 4 st antennlinor om vardera 9,3 meters längd,

varav 2 st äro försedda med kabelskor.

Ändmatad halvvågsantenn bestående av en 65 m lång antennlina. För

antennens upprättande medföljer en hisslina (20 m) och en

kabelanslutning. Antennen är avsedd för rymdvågsförbindelser.

Räckvidd: Med marschantenn Telegrafi ca 15 km

Telefoni ca 5 km

Med kastantenn Telegrafi ca 100 km

Telefoni ca 30 km

Frekvensomfång: Sändaren 2500 – 5000 kHz fördelat på 4 områden

Mottagaren 1300 – 6100 kHz fördelat på 4 områden

Moduleringsslag: Amplitudmodulering

Sändartyp: Självstyrd oscillator, effektsteg och mottaktkopplat modulatorsteg

Mottagartyp: Superheterodynmottagare med mellanfrekvensen 1200 kHz.

Överlagringsoscillator för telegrafimottagning.

Rörbestyckning: Sändaren 2 st EL5, 2 st EL3

Mottagaren 3 st EK2, 1 st EL2A

Strömkällor: 2 st parallellkopplade blyackumulatorer 6 V, 85 Ah

Effektförbrukning: Med omformardelens omkopplaren i läge:

1M - 6 W (ackumulatorström 1 A)

2M - 57 W ( ” 9,5 A)

1SM - 33 W ( ” 5,5 A)

2SM - 120 W ( ” 20 A)

Omformare: A) Roterande, avgivande 400 V 50 W

B) Vibrator-, ” 400 V 60 W

Dimensioner och vikter: Höjd 385 mm, bredd 570 mm, djup 230 mm, vikt 33,8 kg

Fordonets specialinriktade

utrustning: 1. Motorn är normalt försedd med fullständig radioavstörning

2. Fordonet är utrustat med generator typ Bosch RJJN 150/6

(150 W, 6 V) eller likvärdig

3. En extra ackumulator (6 V, 85 Ah) är placerad i bagagerummet

och parallellkopplad med fordonets ordinarie ackumulator.

SoldI Signal 1942:

Stationen är utförd för telegrafering utan ton samt för telefonering. Räckvidden är under färd 15

km vid telegrafering och 5 km vid telefonering samt med stillastående stationer med upprättad

kastantenn 100 respektive 30 km.

Stationen liknar med undantag för kraftkällorna, rören och antennen i huvudsak 10 W Br. Den är

inmonterad i en radioavstörd personbil försedd med en 150 watts bilgenerator och två stycken

parallellkopplade 6 volts bilbatterier.

På bilens tak är en 3,2 meter lång antennstav monterad i fjädrande fäste.

Apparatlådan är fastsatt vid ett stativ mitt framför baksätet.

 

Antennen är ansluten till en förlängningsspole i apparatlådans övre högra del och batterierna äro

anslutna till apparatens omformare, som sitter i apparatlådans undre högra del. Inuti vagnen till

höger på karosseriväggen äro en säkring på 60 ampere och en kopplingsdosa monterade.

Vid förbindelse under marsch användes stavantennen. Denna hålles härvid nedböjd bakåt genom

staglinor fastsatta vid öglor baktill på vagnen. Vid förbindelse med stillastående vagn lossas

staglinorna så att masten står rakt upp. Räckvidden ökas härvid avsevärt om de till stationen

hörande antennlinorna ansluteas till masttoppen och kastas upp över utvalda stödpunkter, så att

en T-antenn bildas. Vagnens chassi och övriga metalldelar tjänstgöra såsom motvikt.

Tillverkning:

Enligt KATD Dnr H183:9, 1940-01-25 har tygdepartementet beordrat tillverkning av 78 st 25 W

bilradiostationer vid S 1 Tv. Av dessa avsågs 50 st för montering i lätta radiobilar, 18 st för

befintliga radiobilar på Gotland. För 10 st 25 W Bl fanns ej lämpliga bilar disponibla.

Fördelning av 50 st lätta radiobilar:

K 1 3 st, K 2 3 st, K 3 2 st, K 4 2 st, A 6 5 st, A 7 10 st, A 8 6 st, A 9 9 st samt A 10 10 st.

(A 9 blev senare Lv 1 och A 10 Lv 2)

Enligt KATD Dnr H46, 1941-02-08 till Konungen var behovet av 25 W Bl 200 st varav

tillgången var 170 st.

Enligt KATD Dnr 660:25, 1941-07-30 till Signalverkstäderna i Sundbyberg beställdes montering

av ca 80 st 25 W Bl.

Hur många 25 W Bl som totalt tillverkades är oklart, men det tycks röra sig om minst 250 st.

Organisation

Citat ur Signaltruppernas historia

Vid krigsutbrottet 1939 funnos endast enstaka 25 W bilstationer, främst vid pansarbil- och

stridsvagnsförbanden. Med berömvärd snabbhet åstadskommos dessa stationer i stort antal och

inmonterades i personbilar inom sådana förband där bat-, div-, komp- och battchefer voro

utrustade med bil. Detta var främst fallet på Gotland, där redan våren 1940 en dylik organisation

var genomförd – av största betydelse för att möjliggöra snabba förflyttningar. Slut citat.

Radiobilgrupper 25 W ur signaltrupperna ingick i:

Högkvarterets signalkompani och radiokompani

Armékårernas kårstationskompani

Arméfördelningarnas fördelningsstationskompani

Brigadförbandens pansarsignalkompani

Foto: Mats Nässert ©

 

OBS: Det enda tillbehör vi har är telegrafinyckeln. Övriga saknas. Någon som kan hjälpa oss??? Hör av dig.

 

STN med locl.JPG

Ovanpå stationen sitter denna skylt.

Tc skylt.JPG

Ovanpå stationen sitter denna skylt.

Locket insida.JPG

Insidan av skyddslocket.

Anv skylt.JPG

På lockets insida i det övre vänstar hörn sitter denna skylt.

Locket av.JPG

Stationen med avtaget skyddslock.

Monterad 1.jpg

Så ser det ut när apparaten sitter monterad i en TPV.

10 W Br m 39.JPG
25 W hösida.jpg
25 W nedre.JPG
25 W övre.JPG
25 W väsida.jpg
TGF-nyckel.JPG

Telegrafinyckeln. De är det enda tillbehör som vi har.

Hörtelefon.jpg

Hörtelefonen, tyvär så sknar vi den. Någon som har i sina gömmor? Hör av dig.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)