Blekinge bataljon • I 30

Var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade åren 1887–1901. Förbandet var förlagt till Bredåkra, cirka 2 km väster om Kallinge.

Historik

Blekinge bataljon uppsattes den 1 januari 1887 för att tjäna såsom stam för Blekinge läns beväring. Dess befäl togs huvudsakligen från det indragna Marinregementet, och stammanskapets styrka bestämdes till 300 man, vilken till förmån för Hallands bataljon något minskades enligt 1892 års urtima riksdags beslut. Bataljonen, vars chefstation var Ronneby och mötesplats Bredåkra, vid nuvarande Ronneby flygplats.

Genom försvarsreformen 1901 kom bataljonen den 31 december 1901 att upphöra som självständigt förband. Istället kom den tillsammans med Smålands grenadjärkår (I 7) den 1 januari 1902 att bilda Karlskrona grenadjärregemente (I 7).

 

Några hundratal meter öster om den på Bredåkra kvarstående officerspaviljongen restes genom de kamrater, vilka en gång tillhört Blekinge bataljon n:r 30, den minnessten, som bär inskriften:

FÖR FOSTERLANDETS FÖRSVAR

VAPENÖVADE

KUNGL. BLEKINGE BATALJONENÅREN 1888-1901

Å

BREDÅKRA LÄGERPLATS

Stenen restes 1923. Skall också påpekas att stenen flyttades från Bredåkra in på F 17 flottiljområde och placerades på dess paradplats.

Heden

Vägen Kallinge – Bredåkra nya kyrka går numera rakt över den gamla heden. Lindallén från den ännu kvarstående kokboden till officerspaviljongen är mer eller mindre igenväxt. Norr om nya vägen kan man ännu få en föreställning om hur slätten en gång tett sig, ehuruväl tallskogen, delvis planterad, börjar vinna terräng. På skjutbanan längs norra skogsbrynet knalla väl några serier skott då och då, liksom ett och annat kompani också under senaset år bivackerat på välkända platser för en natt eller två, men allt detta är efterklang.

Texten är hämtad ur boken: Kungl. Kronobergs regementes detachement i Karlskrona av Sigfrid Leander, Karlskrona 1939. Foto: Bengt Gustafsson F 17

 

687.JPG
683.JPG
681.JPG
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)