Ingelstad skvadron K 4

Ingelsta Skvadron av Kungl. Smålands Husarregemente hade här sin samlingsplats.
Minnessten vid Nöbbele Gästgivaregård 9 september 1934.

Stenen invigdes den 9 september 1934.

 

INGELSTAD SKVADRON
AF
KUNGL.SMÅLANDS HUSARREGEMENTE
HADE HÄR SIN SAMLINGSPLATS

 

På initiativ av Ryttmästare Yngve Kjelsson, Hovmantorp restes minnessten vid Nöbbele Gästgivaregård. Han kallade till samling av Skvadronen den 9 september 1934 vid Norrhults järnvägsstation. Ett hundratal husarer hade hörsammat kallelsen. Den förre skvadronchefen överstelöjtnant John Hamilton tog befäl över skvadronen och hälsade ”God dag Husarer”.
Marschen anträddes i god ordning med Norrhults musikkår i täten till platsen där minnes-stenen hade rests. Standaret fördes av löjtnant A Ottosson, Eksjö. Vid stenen anbefalldes korum och psalmen ”Vår Gud är oss en väldig borg” sjöngs. Ett tack framfördes till mark-
ägaren som upplåtit mark till stenen, varefter täckelset fick falla. Flera tal hölls, bl.a. av Ryttmästare Kjelsson som påminde om ”härifrån hava vi, Ingelstad husarer, många för oss kära minnen. Här i gårdarna voro vi inkvarterade, här i stallarna och skjul stodo våra hästar, där nere var vattningsstället, här på dåvarande häradsvägen var skvadronens uppställnings- plats där den mottogs och upplöstes till och från de årliga mötena, där på vägen som den tiden ej ens närmelsevis var så trafikerad som nu, hölls hästbesiktning och där förättades korum.
Återmarsch till samhället skedde och gjordes halt framför Nya Hotellet (Hänsels) där standaret troppades. Under middagen meddelades att ett hyllningstelegram hade avsänts till konungen vilket besvarades med ett telegram från honom.
Ett flertal prominenta officerare höll tal under middagen och för Nottebäcks kommun talade kyrkoherde Sven Stenvall och sade bl.a. ”Nottebäck är nu ett minne rikare, och stenen är säkerligen icke rest förgäves”. Malmberg på Staby sjöng sina trevliga husarvisor och författaren J A Göth från Braås hade en tacksam publik för sina rikbekanta knekthistorier.

 

Källa: Smålandsryttaren utgiven av Föreningen Smålandshusarer.

 

Ingelstad skvadron.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)