Ing 2 kamratförening

Ing 2 Kamratförening bildades den 29 april 1978 och ska främja intresset för hembygden och Sveriges försvar, vårda Ing 2 traditioner, utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Göta ingenjörregemente samt verka för samhörighet och kamratskap. Föreningen är ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

http://www.ing2k.se/