Personlig materiel

Här presenteras soldatens personliga fältutrustning. Sådan utrsutning för att värnpligtige Svensson och från 2010-07-01 yrkessoldaten Johansson måste ha för att kunna lösa sina uppgifter under kris och krig.

Man kan grovt dela in soladtens utrustning enligt följande:

Uniformer

Huvudbonader (mössor, hjälmar)

Fotbeklädnader

Skyddsutrustning (skyddsvästar, skyddsmasker)

Trosspackning

Övrig utrustning