10 watts bärbar radiostation m/39 (10 W Br m/39)

Svensk bärbar radiostationen som förekommer i flera olika utföranden:

10 watts bärbar radiostation (10 W Br m/39)
Mtrlnr: Tc 91010
Är utförd i två bördor. Den ena bördan utgöres av apparatlådan, som innehåller sändare, mottagare och batterier. Den andra utgöres av handgenerator med packfickor.

10 watts klövjeradiostation (10 W Kl) *
Är utförd för klövjning och är uppdelad i fem enheter. Sändare, mottagare, batterilåda, materiellåda och handgenerator.

10 watts cykelradiostation (10 W Cl) *
Är utförd för cykeltransport och är uppdelad i fyra enheter. Sändare, mottagare, batterilåda och handgenerator.

10 watts infanteri radiostation (10 W I Br) *
Är utförd för bärning i fyra bördor på samma sätt som 10 W Cl.

*) Dessa tre radiostationer utgick troligtvis under 1943 och ersattes av 10 W Br/4 m/39-43.

10 watts bärbar radiostation (10 W Br/4 m/39-43)
Mtrlnr: Tc 91020
Ãr uppdelad i fyra enheter, sändare, mottagare, batterilåda och handgenerator.

Mottagre m/36-43 (Mt m/36-43)
Mtrlnr: Tc 92260

Mottagaredelen som egen apparat. Är uppdelad i två enheter, mottagare och batterilåda.

Tekniska data, sändare

Sändningsslag

telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)

Antenneffekt

5 - 7 W vid A1

 

6 - 8 W vid A3

Frekvensomfång

2,5 - 5,0 MHz

Strömförsörjning

Vid sändning med vågtyp A1: Handgenerator 8 V och 350 V

 

Vid sändning med vågtyp A3: Dessutom 4,8 V från stationens nifeackumulatorer

Handgeneratorn kan dessutom användas för laddning av stationens nifeackumulatorer

Tekniska data, mottagare

Mottagningsslag

telegrafi utan ton (A1) och telefoni (A3)

Frekvensomfång

1,3 - 6,1 MHz

Strömförsörjning

Nifeackumulatorer 4,8 V. 2 st typ D10 i serie.

 

Torrbatteri 126 V (A126)

Mottagaren består av två sammankopplade enheter. A-del (högfrekvensdel) och B-del (mellanfrekvens- och lågfrekvensdel).
A-delen konstruerades ursprungligen för att täcka kortvågsområdet med tre olika A-delar.

A1: 50-1350 kHz, A2: 1300-6100 kHz, A3: 5800-10600 kHz

I 10 Watts stationen används endast A2 -del.

 

Tekniska data, antenn

Antennen som utgöres av en kastantenn, är gemensam för sändare och mottagare.
Kastantennen består av 2 st 9 m långa antennlinor samt 2 st linor av samma längd, vilka tjänstgöra som motvikt.
10 W Br/4 m/39-43 och Mt m/36-43 har även en 1,33 m lång stavantenn i 5 delar.

10 W Br m 39.JPG

Tyvärr så saknar vi transportlådan.

Likaså handgeneratorn.