Bläsinge hamn

Minnessten över de omkomna på S/S Ada Gorthon 1942

S/S Ada Gorthon torpederades av sovjetiska ubåten SC-317 utanför Bläsinge Hamn, Öland, den 22 juni 1942 på resa från Luleå med malmlast avsedd för Tyskland.

Torpederingen skedde på svenskt vatten endast 2,5 sjömil från land och fick, på grund av den tunga malmlasten, ett mycket snabbt förlopp. Hon sjönk på ca 30 sekunder och torpedexplosionen bevittnades från land av öländska fiskare som snabbt räddade åtta överlevande ur vattnet men 14 besättningsmedlemmar omkom.

Hon var det första svenska handelsfartyg som sänktes i det sovjetiska ubåtskriget på Östersjön och regeringen utfärdade en skarp protest men Sovjetunionen förnekade inblandning.

Enligt Terje Fredh, I boken Innanför Spärren, så anföll SC-317 ungefär samtidigt och i närheten av Segerstad på Öland, även svenska SS Galeon men missade.

Ada Gorthon hamnade i krigshändelserna 8 april 1940 då hon låg avgångsklar i Bergen med last för England. När ockupationen av Norge var ett faktum, 9 april 1940, hölls hon kvar och tvingades senare till Tyskland i konvoj, där englandslasten togs om hand av tyskarna. Senare på sommaren 1940 återkom hon till Halmstad med kokslast från Tyskland och seglade sedan innanför Skagerackspärren fram till sin förlisning.

Hon gick i den som kom att kallas för Dödsfarten, det vill säga trafik mellan Sverige och Tyska Nord- och Östersjöhamnar samt det ockuperade Holland. På svenskt vatten eskorterades fartygen oftast av marinen och lotsades förbi de svenska mineringarna men ute på Östersjön så väntade faror som bland annat bestod av sovjetiska ubåtar och i huvudsak tyska mineringar. Den så kallade Wartburg minlinjen sträckte sig från baltiska kusten fram till svenskt vatten vid Ölands Södra Grund och lämnade endast en begränsad lucka där fartyg säkert kunde passera. En någotsånär välunderättad sovjetisk u-båtsman, hade antagligen inga svårigheter att lokalisera sitt byte i det relativt snäva i området i närheten av Ölands S:a.

Under färden som oftast gick via Kiel kanalen till Nordsjöhamnar anfölls fartygen sedan av engelska flyg och marinstridskrafter.

De allierade såg inte med blida ögon på malmfarten.

Rederiet lät resa minnesstenen över de 14 omkomna på stranden vid Bläsinge Hamn på Öland, i närheten olycksplatsen.

Källor:

Dödsfarten och andra krigshändelser, Terje Fredh

Innanför Spärren, Terje Fredh

Text och Bild Peter Rosenqvist©

 

 

 

1-2011-04-11222816.jpg

S/S Ada Gorthon

image2.jpeg

Platsen där minnesstenn är belägen.

image1.jpeg

Minnesstennen.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)