Ammunition • AM

Under denna sida kommer vi att presentera AM mm ur våra samlingar. Men även märkning av AM såsom färg- och bokstavsmärkning. Sådant som kan vara bra att veta för den som är intresserad. Detta för att man inte skall göra några misstag.

Museet har fått in en mycket stor samling av handgranater, trampminor, truppminor och stridsvagnsminor. I samlingen finns också viss spräng- och tändmedel samt larmminor. Vi vågar påstå att denna omfattande samling inte kan ses vid något annat militärmuseum i landet, med ett undatag det gäller Armémuseum. Vi kommer i vår kommande basutställng att exponera hela samlingen.

Musset erhöll under sommaren 2011 en enorm samling med grovkalibrig ammunition. Allt från kaliber .50 till 21 cm. Samlingen består av ca 2000 till 3000 objekt om man räknar in alla detaljer. Samlingen kommer att få ett eget utrymme, rum i museet. Detta rum kommer att döpas till "Ammunitionsförrådet". Denna del av museet kommer at stå öppet för visning från sommaren 2012.

Indelning av AM

Ammunition kan indelas i en rad olika kattegorier. Nedan nämns några.

Ammunitionen delas in i tre huvudgrupper:

Stridsammunition

Övningsammunition

Blind ammunition

Sedan delar man i kaliberordning:

Finkalibrig = Upp till 20 mm

Grovkalibrig = Från 20 mm

Underkalibrerad = En projekt som har klenare kaliber än vad eldröret har

Överkalibrerad = En projektil som grövre kaliber än vad eldröret har

Sedan kan man dela upp ammunitionen i följande undergrupper:

Handvapenammunition.

Artilleriammunition.

Grantakastarammunition.

Pansarammunition, här kan nämnas ammunition med riktad sprängverlkan (RSV).

Rökammunition.

Lysammunition.

Granater som är försedd med gasladdningar.

Granater som är försedd med biologiska laddningar.

Brandammunition.

Språrljusammunition.

Detta var några exempel på vad man kan hitta i den enorma ammunitionsflod som finns.

Ammunition, minor och handgranater samt sprängmedel har olika färg - och eller bokstavskoder. Dessa är synnerligen viktiga information för den som skall hantera nämnda ammunition. Med hänsyn till färg och eller bokstavsmärkning så skall man häntera eller använda ämnet på ett speciellt sätt. En livsavgörande information. Här kan du ta del av viss grundläggande märkningar.

Färgkoder

GUL = SKARP

BLÅ = ÖVNINGS

GRÖN = BLIND

BRUN = BARLASTAD

VIT = SPRÅRLJUS

ORANGE = BRAND

GRÅ = RÖK

SVART = PANSARBRYTANDE

RÖD = LÖS

Bokstavindelning

A = Trotan

T = Trotyl                 Utsätts där så erfordras

N = Nitrolit

H = Hexogon           Utsätts där så erfordras

E = Eexotol              Utsätts där så erfordras

Z = Hexotonal          Utsätts där så erfordras

P = Pentyl                Utsätts där så erfordras

K = Svartkrut           Utsätts där så erfordras

R = Röksyra             Utsätts alltid

TI = Titantetraklorid  Utsätts alltid

F = Vit fosfor             Utsätts alltid

SUB = Projektil med substridsdel  Utsätts alltid

RSV = Riktad sprängverkan  Utsätts alltid

KSV = Kontraksprängverkan Utsätts alltid

LYS = Lysladdning    Utsätts alltid

GRKT = Granatkartesch Utsätts alltid

ÖVNGAS = Övningsgas

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Vi vill samtidigt poängtera att alla ovannämnda objekt inte innehåller någon forma av spräng- eller tändmedel. Föremålen är antingen blinda, övnings (pundrade) och ÅSKÅD. Våra samlingar innehåller inga farliga ämnen på något sätt. De kan vid första anblick se riktiga ut, men det är för att lura ögat och inget annat.

AM-samlingen.JPG

Museet har fått en enorm samling av grovkalibrig ammunition. Här ses en liten del av den.