Fordonsmina 13 • FORDONSMINA 13

Allmänt

Fordonsmina 13 är en mina med riktad splitterverkan. Den är avsedd för verkan mot fordon, helikoptrar och flygplan på marken.

Minan monteras på ett stativ som placeras på marken eller sätts fast på ett träd.

Minan är försedd med riktmedel. Inriktningen kan ske i sida och i höjd.

Data

Förrådsbeteckning M4731-230011

Förrådsbenämning FORDONSMINA 13

TF-kod D-331-1

Minans vikt 24 kg

Bredd 420 mm (minkropp)

Höjd 250 mm (minkropp)

Hölje plast

Sprängämnets vikt 9,5 kg hexotol

Prestanda yttäckande

Verkansprincip kulsplitterverkan ( 1 200 splitter)

• splittervikt 5,6 g

• anslagsenergi målyta, 150 m 150 Nm

• splittertäthet i målyta, 150 m 2 splitter/m2

• bredd på 150 m avstånd 100 m

• höjd på 150 m avstånd 4 m

• max skottvidd 150 m

Tändmedel noneltändanordning, längd 200 m

Förpackning och märkning

Förpackning

• Minlåda 13 med 1 mina 35 kg

• Enhetslast: lastpall nr 35 med 10 lådor 350 kg

Målning, märkning av enhet och förpackning

På minan

• Gul färgmärkning samt tillverkarens beteckning, tillverkningsår och partinummer med svarta siffror på minans undersida.

• På framsidan DENNA SIDA MOT FIENDEN med svarta bokstäver.

Noneltändanordning

• Vit etikett med svarta bokstäver.

Konstruktion och funktion

Minkropp

Minkroppen består av en konvex-konkav kulplatta och ett plasthölje som innesluter en sprängladdning av hexotol, en primer och ett sprängkapselläge. Sprängkapselläget sitter på minkroppens baksida och är försett med en skyddspropp.

Kulplattan innehåller 1 200 stålkulor och är utformad för riktad splitterverkan (RSV).

Siktet är placerat på ovansidan.

På undersidan sitter en kulled som medger inriktning av minan i höjd- och sidled samt låsvred för montering på stativ.

Stativ

Stativet av stålrörskonstruktion är utformat för att medge stabil placering av minan på marken eller med fästrem på ett träd.

Tändsystem

Noneltändanordningen är en plastslang med ett tunt sprängämnesskikt invändigt. Mängden är avpassad så att slangen inte söndras eller deformeras vid utlösning.

Den är försedd med en sprängkapsel och en slangtändnippel. Slangen är 200 meter lång och upprullad på en vinda.

Noneltändanordningen tillsammans med slagtändarmekanismen är minans tändsystem.

För tändning av minan kan desstom följande användas:

• avståndständare

• eltändanordning

• noneltändanordning med starter (engångsslagtändare)

Armering

Minan är armerad när tändsystemet är monterat och säkringssprinten till slagtändarmekanismen är borttagen.

Tändning

Nonelstubinen initieras av slagtändarens slagtändhatt. Sprängkapseln på stubinen initierar minans primer och spränladdning.

Handhavande

Placering på marken

 1. Ställ upp stativet. (Är snödjupet mer än 40 cm – sätt stativet på lådan, stockar eller liknande).

 2. Kontrollera att minkroppen är oskadd och sätt fast den på inre fästet.

 3. Kontrollera genom grovriktning att skottfältet är fritt framför minan.

 4. Lås fast minan med handtaget. Om tillräcklig låsning inte sker, skruva åt insexskruvarna på kulleden med bipackade insexnyckeln.

 5. Maskera minan med gräs, tunna lövverk, maskeringsduk eller dylikt.

Placering på träd

 1. Placera stativet mot trädet.

 2. Tryck in stativets piggar och stödbenets spets i stammen.

 3. Fäts stativet med den bipackade spännremmen.

 4. Sätt fast minkroppen på stativets yttre fäste.

 5. Kontrollera genom grovriktning att skottfältet är fritt framför minan.

 6. Lås fast minan med handtaget. Om tillräcklig låsning inte sker, skruva åt insexskruvarna på kulleden med bipackad insexnyckeln.

 7. Maskera minan med gräs, tunna lövverk, maskeringsduk eller dylikt.

Inriktning

Inriktningen kan ske i såväl sida som höjd och sker med siktet på minans ovansida. När minan är inriktad, skall den låsas fast med handtaget som sitter på kulleden.

Aptering för manuell utlösning

Vidta åtgärder enligt placering på mark eller placering på träd.

 1. Lossa änden med sprängkapsel från noneltändanordningens vinda och knyt fast den i stativet.

 2. Skruva ur skyddsproppen ur sprängkapselläget på minkroppen och anslut sprängkapseln.

 3. Fininrikta minan och lås fast den med handtaget.

 4. Sätt i handtaget i vindan och rulla ut kabeln till tändstället. Ta med slagtändarmekanismen.

 5. Lossa änden med slagtändarnippeln från vindan och skruva fast nippeln i slagtändarmekanismen.

Avfyring

 1. Dra ur säkringssprinten.

 2. Tryck in utlösaren snärtigt och med kraft.

Återtagning (Desaptering)

 1. Sätt fast säkringssprinten på slagtändarmekanismen.

 2. Skruva bort slagtändarnippeln från slagtändarmekanismen.

 3. Applicera båda handtagen på vindan och rulla upp kabeln.

 4. Skruva bort sprängkapseln från sprängkapselläget på minan.

 5. Sätt på skyddsproppen.

 6. Stoppa in slagtändarnippeln och sprängkapseln i hålen på vindan.

 7. Återpacka minan och övriga delar i minlådan.

Aptering för dragutlösning

Vidta åtgärder enligt placering på mark eller placering på träd samt punkterna 1 – 3 aptering för manuell utlösning.

 1. Ta med slagtändarmekanism, skarvrör, rak utlösare och utlösningstråd.

 2. Sätt i ett handtag i vindan och rulla ut kabeln till tändstället.Tryck bort utlösaren från slagtändarmekanismen.

 3. Tryck bort utlösaren från slagtändarmekanismen.

 4. Tryck upp slagtändarens slagstift med ett skarvrör och sätt fast den raka utlösaren i hålet under säkringssprinten.

 5. Lossa änden med slagtändarnippeln från noneltändanordningens vinda och skruva fast den i slagtändarmekanismen.

 6. Fäst slagtändaren med spännremmen på ett träd eller motsvarande.

 7. Anslut utlösningstråden till den raka utlösaren.

 8. Osäkra genom att ta ur säkringssprinten.

Desaptering

 1. Kontrollera utlösningstråden och att den raka utlösaren är i sitt läge på slagtändaren.

 2. Sätt fast säkringssprinten på slagtändaren.

 3. Lossa utlösningstråden och rulla upp den på spolen.

 4. I övrigt enligt avsnittet Återtagning (Desaptering) punkt 2 – 7.

Fredsmateriel

Blind fordonsmina 13

Allmänt

Blind fordonsmina 13 motsvarar fordonsmina 13 vad gäller hantering, form och vikt, men saknar sprängladdning.

Data

Förrådsbeteckning M4957-302211

Förrådsbenämning BLIND FORDONSMINA 13

TF-kod 0-000-1

Förpackning och märkning

Förpackning: enligt skarp fordonsmina 13

Märkning: se tidigare

Handhavande

Hanteringen är densamma som vid skarp fordonsmina 13.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8850.JPG

Minans framsida, mot fienden.

IMG_8851.JPG

Minans baksida.

IMG_8852.JPG

Stativet.

IMG_8918.JPG
IMG_8919.JPG