Frekvensmeter m/46 (Frmt m/46)

M3617-131011

Tillverkare SRA, Stockholm

Tillbehör:

M3617-131119 Anslutningsledningar 2 st

M3617-131129 Hörtelefon 1 st

M3617-131139 Antennfäste 1 st

M3617-131149 Antennstavar 6 st

DATA;

Frekvensområde: 180-18000 kHz, uppdelat i 8 områden

180-320 kHz

320-560 kHz

560-1000 kHz

1000-1800 kHz

1800-3200 kHz

3200-5600 kHz

5600-10000 kHz

10000-18000 kHz

Inställningsnoggrannhet: 180-425 kHz ±600 Hz

425-5000 kHz ±0,02 %

5000-18000 kHz ±1000 Hz

Kristall: Frekvens 100 kHz

Noggrannhet ±0,02 %

(typ Steeg & Reuter)

±0,01 % (typ Elektroinstrument)

Temperaturkoefficient 5 x 10 -6 per grader C

(typ Steeg & Reuter) 3 x 10 -6 per grader C

(typ Elektroinstrument)

Kristallen är slipad till rätt frekvens vid 20oC

Känslighet: 20 – 80 mV

Strömförsörjning: Anodbatterier: 2 st batterier typ A63

Glödströmsbatteri: 1 st batteri typ C 1,5 a (dessutom plats för 1 st glödströmsbatteri i reserv)

Strömförbrukning: Vid kalibrering: glödström 0,45 A

andoström 10 mA

Vid mätning: glödström 0,25 A

anodström 5,5 mA

Dimensioner: 370 x 380 x 280 mm

Vikt: 19,7 kg

Vi söker mer information om denna utrustning enligt följande;
Vi saknar anslutningskablar.

Vi vill vet hur denna station användes och var i flygvapnets organisation man återfann den samma.
Du som vet mer hör av dig till oss. Du kan använda dig av e-postadressen under sidan kontakter.

Foto: Mats Nässert ©

IMG_0396.JPG

Stationen i transportläge.

IMG_0393.JPG

Instrumenpanelen.

IMG_0394.JPG

Instrumenpanelens övre del.

IMG_0395.JPG

Instrumentpanelsens nedre del.

IMG_0397.JPG

På stationens vänstersida sitter hållaren för antennfästet.

IMG_0398.JPG

I lockets insida finns tillbehören.