Växjö och I 11 närövningfält

På I 11 närövningsfält finns några minnesstenar. Dels upp vid forna fotbollsplanen och i anslutning till sydvästragrinden.

 

Foto: Mats Nässert©

IMG_2087.jpg

Denna minnessten står i Regementsparken vid Elva-gården i Växjö. Stenen är flyttad. Avtäcktes av Konung G V A 1923 vid regementets 300 års jubileum.

IMG_2088.jpg

Stenens framsida har följande text: ÅT MINNET AF DEM SOM SEDAN FORDOMTIMA I SMÅLANDS FOTFOLK OCH FRÅN ÅR 1623 UNDER LUNGL. KRONOBERGS REGEMENTES FANOR TROGET TJÄNAT KONUNG OCH FÄDERNRSLAND RESTES VÅRDEN ÅR 1923.

IMG_2089.jpg

Stenens baksida.

IMG_2090.jpg

På stenens baksida finns de segernamn som finns på regementets fana: MEWE 1626 • WITTSTOCK 1636 • LANDSKRONA 1677 • FRAUSTADT 1706 • HELSINGBORG 1710 • WALKEALA 1790. Texten avslutas med följande inskription: VITTNA OM VÅRA FÄDERS MOD OCH PLIKTUPPFYLLELSE I STRID FÖR SVERIGES ÄRA OCH RÄTT.

IMG_2093.JPG

På bronsplattan kan man läsa följande text: SOLDATER FRÅN SMÅLAND VAPENÖVADES HÄR UNDER KUNGL. KRONOBERGS REGEMENTES FANOR ÅREN 1623 - 1778 OCH 1915 - 1992. Denna sten finns vid före detta regementets fotbollsplan. Avtäcktes i samband med nedläggningen av regementet 1992.

IMG_2095.JPG

Minnesstenen vid forna fotbollsplanen. Baksidan.

IMG_2094.JPG

Minnesstenen vid forna fotbollsplanen. Bronsplattan med inskription.

IMG_2091.jpg

Pionjärstenen 1928

Överst på stenen finns en kunglig krona. Under kronan finns följande text: KUNGL. KRONOBERGS REG.TE TILL GAGN ANLADES DENNA VÄG AV SÖDRA ARMEFÖRD PIONJÄRSKOLA ÅR 1928. Minnesstenen fanns sedan 1999 vid utfarten från kasernområdets sydvästra grind. Stenen flyttades 2019 till Växjö kommuns förråd och skall återplaceras när den nya genomfarten till Bäckaslövsområdet blir klar.

 

IMG_2092.jpg

Minnessten vid sydvästra grinden. Väder och vind har gått hårt åt stenen så texten är näst intill oläsbar. Baksidan.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)