Bokhultet

Bokhultet var en del av I 11 närövningsfält i Växjö. Namnet säger att här är en Bokskog, landets nordligaste. Här fanns en körplan för utbildning av fordonsförare. det fanns också värn och nästen, där man kunde övan exempelvis skyttegrupps anfall, försvar av tagen terräng m m. Nästen och värn är återställda.

Det fanns flera ammunitionsförråd. De älsta från början av 1900-talet. De senaste byggdes på 1980-talet. Några var inhängnade och upplysta nattetid. Byggnaderna finns kvar, inhängnaderna är borttagna.

Vid Sundet finns en bro där man kan sig över till andra delar av närövningsfältet så som Götatorp, Nothemmet, Ekebergshult med fler platser.

Sundet delar två sjöar Södra- och Norra Bergundasjöarna.

Idag är Bokhultet ett naturreservat. Med bisamhällen, vildbin avsällsynta arter.

Bilderna är tagna söndagen den 5 februari 2012 en vacker solig dag med -10o C.

Text och foto: Mats Nässert ©

Bokhultet 001.JPG

Bokhultet är numera ett Naturreservat. Bokhultet är Sveriges nordligaste bokskog.

Bokhultet 1.JPG

I Bokhultet fanns många byggnader. Dessa inrymde ammunition av olika slag.

Bokhultet 10.JPG
Bokhultet 11.JPG
Bokhultet 12.JPG
Bokhultet 13.JPG
Bokhultet 14.JPG
Bokhultet 15.JPG
Bokhultet 16.JPG
Bokhultet 17.JPG
Bokhultet 18.jpg

Det finns massor av gamla träd i naturreservatet.

Bokhultet 19.jpg
Bokhultet 20.JPG

I dag är Bokhultet i populärt strövområde för växjöborna.

Bokhultet 21.JPG

Trots att man har rensat Bokhultet från byggnationer efter I 11 så kan man hitta rester kvar. Här betongelemente till värn.

Bokhultet 22.JPG
Bokhultet 23.JPG

Rester kvar av ståvärn. Om men vet vad man skell se efter. Dessa värn är annars återfyllda.

Bokhultet 24.JPG

Rester av ett värn.

Bokhultet 25.JPG
Bokhultet 26.JPG

Bron över Sundet.

Bokhultet 27.JPG

Pionjärpluton (Pi-plut) hade en Pi-gård. Denna väg ledde ner till Pi-plut övningsplats.

Bokhultet 28.JPG

Här låg Pi-gården. Där förvarade Pi-plut sin materiel så som KB 4, Ö-båter mm. Det fanns också några byggnader. Platsen ligger invid Norra Bergundasjön.

Bokhultet 29.JPG

Vid Sundet fanns förberedda landfästen för KB 4 (Krigsbro 4). Där övade Pi-plut broslagning.

Bokhultet 3.JPG

Ett gamlat ammunitionsförråd.

Bokhultet 30.JPG

Det södra brrofästet.

Bokhultet 31.JPG

Utsikt ut över Södra Bergundasjön sett från Sundet.

Bokhultet 32.JPG

Bron över Sundet. Detta sund delar de bägge sjöar som finns där. Södra och Norra Bergundsjöarna.

Bokhultet 34.JPG

Dackesstuga. Denna byggnad disponeras av FRO och sändaramatörföreningen.

Bokhultet 4.JPG

Det finns två kvar av de riktigt gamla ammunitionsförråden.

Bokhultet 8.jpg

Dörren in i ammunitionsförrådet. Lägg märke till de handhuggna natursetnen som bildar mur mot dörren.

Bokhultet 9.jpg
Bkhultet 26.JPG
Bokhultet 5.JPG
Bokhultet 6.JPG
Bokhultet 7.JPG
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)