Bokhultet

Bokhultet var en del av I 11 närövningsfält i Växjö. Namnet säger att här är en Bokskog, landets nordligaste. Här fanns en körplan för utbildning av fordonsförare. det fanns också värn och nästen, där man kunde övan exempelvis skyttegrupps anfall, försvar av tagen terräng m m. Nästen och värn är återställda.

Det fanns flera ammunitionsförråd. De älsta från början av 1900-talet. De senaste byggdes på 1980-talet. Några var inhängnade och upplysta nattetid. Byggnaderna finns kvar, inhängnaderna är borttagna.

Vid Sundet finns en bro där man kan sig över till andra delar av närövningsfältet så som Götatorp, Nothemmet, Ekebergshult med fler platser.

Sundet delar två sjöar Södra- och Norra Bergundasjöarna.

Idag är Bokhultet ett naturreservat. Med bisamhällen, vildbin avsällsynta arter.

Bilderna är tagna söndagen den 5 februari 2012 en vacker solig dag med -10o C.

Text och foto: Mats Nässert ©

Bokhultet är numera ett Naturreservat. Bokhultet är Sveriges nordligaste bokskog.

I Bokhultet fanns många byggnader. Dessa inrymde ammunition av olika slag.

Det finns massor av gamla träd i naturreservatet.

I dag är Bokhultet i populärt strövområde för växjöborna.

Trots att man har rensat Bokhultet från byggnationer efter I 11 så kan man hitta rester kvar. Här betongelemente till värn.

Rester kvar av ståvärn. Om men vet vad man skell se efter. Dessa värn är annars återfyllda.

Rester av ett värn.

Bron över Sundet.

Pionjärpluton (Pi-plut) hade en Pi-gård. Denna väg ledde ner till Pi-plut övningsplats.

Här låg Pi-gården. Där förvarade Pi-plut sin materiel så som KB 4, Ö-båter mm. Det fanns också några byggnader. Platsen ligger invid Norra Bergundasjön.

Vid Sundet fanns förberedda landfästen för KB 4 (Krigsbro 4). Där övade Pi-plut broslagning.

Ett gamlat ammunitionsförråd.

Det södra brrofästet.

Utsikt ut över Södra Bergundasjön sett från Sundet.

Bron över Sundet. Detta sund delar de bägge sjöar som finns där. Södra och Norra Bergundsjöarna.

Dackesstuga. Denna byggnad disponeras av FRO och sändaramatörföreningen.

Det finns två kvar av de riktigt gamla ammunitionsförråden.

Dörren in i ammunitionsförrådet. Lägg märke till de handhuggna natursetnen som bildar mur mot dörren.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)