Kosta skjutfält

Kosta skjutfält är ett militärt skjutfält i Småland. Skjutfältet ligger till större delen i Kronobergs län och Lessebo kommun. Genom skjutfältet passerar vägen mellan Kosta och Orrefors.

Historia

Vid 1960-talets början hade Kronobergs regemente (I 11), länge varit i behov av ett större skjutfält som bättre svarade mot de behov förbandet hade för att utbilda infanteribrigader, vilket var dess huvuduppgift. Vid denna tid hade regementet, förutom övningsfältet på Bokhultet, endast skjutfältet Notteryd strax utanför Växjö. Fältet köptes in och invigdes den 16 mars 1961.

När Kosta skjutfält invigdes uttryckte den dåvarande chefen för Kronobergs regemente att regementet nu hade ett ändamålsenligt skjutfält och kunde ses som "fastbyggt" i Växjö, och därför skulle bli svårt att lägga ner för politikerna.

Kronobergs regemente övade de flesta av sina utbildningsförband på Kosta skjutfält, som består av stenig barrskogsterräng. Detta trots att minst en av regementets infanteribrigader hade sin huvudsakliga krigsuppgift i en helt annan typ av terräng, nämligen på den skånska slätten mellan Trelleborg och Ystad.

Skjutfältet var Kronobergs regementes huvudsakliga övnings- och skjutfält ända fram tills grundutbildningen drogs in 1992. Kronobergs regemente lades ner helt 1997, och idag ansvarar Marinbasen i Karlskrona för Kosta skjutfält.

Nuvarande verksamhet

Kosta skjutfält används av flera olika förband i området, bland annat Göta ingenjörregemente i Eksjö, Blekingn flygflottilj i Kallinge och Sjöförbanden i Karlskrona. Fältet används också flitigt av hemvärnsförbanden i södra Sverige.

Skjutfältet är byggt som ett infanteriskjutfält med skjutplatser i utkanten av fältet med skjutriktningen in mot mitten av fältet. Detta gör att man kan ha flera skjutningar samtidigt och därmed blir kapaciteten relativt god.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kosta_skjutfält

Foto: Mats Nässert ©

IMG_1844.JPG
IMG_1845.jpg
IMG_1846.jpg
IMG_1847.jpg
IMG_1848.jpg
IMG_1849.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)