Klintaberget

Ett berg fyllt med flygfotogen

50 år sedan explosionen i Moheda

Den 23 juli 1958 inträffade en kraftig explosion i Moheda vars effekter ännu gör sig påminda i samhället. I försvarets hemliga drivmedelsanläggning i Klintaberget lagrades stora mängder brandfarliga oljeprodukter vilket ställde höga krav på tillsyn och säkerhet. I samband med underhållsarbeten skedde dock vissa handhavandefel varvid gas började läcka ut, ett ventilationsaggregat orsakade sedan gnistbildning och gasen antändes.

Explosionen innebar att tre ur personalen omgående avled medan en fjärde kunde, indränkt i bensin och allmänt chockad, ta sig ut ur berget. Enorma kvantiteter drivmedel forsade ned mot samhället och luften fullkomligt dallrade av ångor. Hundratals militärer från I 11 i Växjö sändes till Moheda för att bistå i räddningsarbetet och mängder med tankbilar rekvirerades som skulle försöka suga upp oljeprodukterna i marken.

Pressen beskrev Moheda som en krigszon med omfattande avspärrningar, evakueringar av invånare, stora militärkoncentrationer och en ort i chocktillstånd. Med hjälp av invallningar försökte skadeverkningarna begränsas men effekterna på naturen blev påtagliga. Vid flera tillfällen antändes drivmedel, särskilt eldstormen över Dansjön utvecklade sig till ett närmast apokalyptiskt skådespel.

En liknande olycka inträffade i Sundsvall 1957 men vid den anläggningen dog ingen personal samtidigt som bensinen blev kvar i berget. Utredningen påvisade klara brister vad gällde konstruktionslösningar och lagerhantering men de preciserade rekommendationerna hann inte implementeras i Moheda. De samlade erfarenheterna från olyckorna i Sundsvall och Moheda har dock bidragit till en rad förändringar på andra drivmedelsanläggningar runt om i landet.

Trots motstånd från Mohedas kommunpolitiker, som inte ville se en fortsatt drivmedelsanläggning i samhällets direkta närhet, så valde statsmakterna att återuppbygga cisternutrymmena. Förrådet ligger nämligen mycket strategiskt, sett utifrån Flygvapnets synvinkel. Omkring 20 000 kubikmeter flygfotogen kom att förvaras djupt inne i berget och denna resurs var avgörande för Flygvapnets uthållighet i krig.

Idag är berget tömt på produkter och avvecklingsarbetet är påbörjats (och avslutat). Moheda utgjorde under kalla krigets märkliga tidevarv en viktig pjäs på det säkerhetspolitiska spelbordet. Dock miste tre personer livet i berget när de utövade sin ordinarie tjänst, i år (2008) är det 50 år sedan.

Nedanstående stycke är hämtat från en artikel i Växjöbladet den 1 augusti 1958: En hel bygd och tusentals tankar följde de tre offren för katastrofen i Moheda, Gunnar Carlsson, Martin Carlsson och Ingemar Sjöholm på deras sista färd i går eftermiddag på Moheda kyrkogård. Flaggorna i samhället vajade på halv stång. Folk sökte sig till den vackra kyrkan från när och fjärran. Affärerna i Moheda stängde 15:30-tiden. - Inte sedan spanska sjukans dagar har så mycket folk varit samlat till sorgehögtid i Moheda, sade officianten, kontraktsprosten Harry Ljungar vid en andaktsstund efter begravningen, men inte heller har tre samhällsmedlemmar i Moheda sedan den tiden jordfästs på samma gång.

Denna artikel har tidigare varit publicerad i tidningen I Värend och Sunnerbo nummer 2 2008.

© Texten är publicerad med författaren Samuel Palmblads tillstånd.

© Bilderna ur Smålands museums bildarkiv.