Radiostation 145 • Ra 145

 

En amerikansk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni med beteckning PRC-25.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 145.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).

De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggrannhet vid sändning och mottagning. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz.

Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

 

Tekniska data

 

Frekvensomfång

30,00-75,95 MHz (920 kanaler)

band A: 30,00-52,95 MHz

band B: 53,00-75,95 MHz

Kanalavstånd

50 kHz

Modulation

Frekvensmodulering (FM)

Uteffekt

1,5 W

Brusblockering

brus- eller tonreglerad (150 Hz)

Rörbestyckning

Halvledarbestyckad förutom sändarens slutrör (2DF4)

Strömförsörjning

Batterilåda 303

Vikt

12 kg

 

Foto: Mats Nässert ©

PS: Museets Ra 145 saknar den yttre batterilådan. Någon som har i sina gömmor? Hjälp oss.

 

Kraftaggregat Ra 145/146

Konstruktion

Kraftaggregatet är dimensionerat för en Ra 145/146 med batterilåda.

Kraftaggregatet skall placeras i radiofordonets fästram för UK-station (RA 421/422).

Kraftaggregatets vänstra del innehåller LF-förstärkare, spänningsstabilisator och nödvändiga anslutningsdon. Aggregatets baksida har styrningar för inpassning i fästramen, anslutningsdon för anslutning till fästramen, anslutningsdon till antennanpassningsenheten samt fästen för strömförsörjningskabeln mellan sändtagaren och kraftaggregatet.

Manöverorgan och anslutningsdon

På kraftaggregatets frontplatta finns följande organ och don.

Omkopplare ANT FREQ CONTROL kopplar om ansluten antennanpssningsenhet (tio lägen).

Strömställare SPKR kopplar ur högtalaren i läge OFF. I läge ON är den inkopplad, utom vid sändning då den kopplas ur av ett relä.

Strömställaren PWR är huvudströmställare för den inkommande matningsspänningen från fordonet. Den är också en automatsäkring (märkström A4) för detta.

Anslutningsdonet SET POWER skall förbindas med anslutningsdonet POWER på radiostationen med kabeln på baksidan.

Anslutningsdonet ANTENN CONTROL används för anslutning av antennanpassningsenhetens manöverkabel.

 

HANDHAVANDE

Upprättande

1 ANT CONTROL-kabeln ansluts baktill på kraftaggregatet.

2 Lossa kabeln på baksidan, montera kraftaggregatet i fästramen och anslut kabeln mellan radiostationen och kraftaggregatet.

3 Fäst kraftaggregatet i fordonets fästram.

4 Anslut antennkabeln till radiostationen.

 

Igångsättning

1 Ställ kraftaggregatets omkopplare SPKR i läge ON. ANT REQ CONTROLL i läge anbefallt frekvensområde. PWR i läge ON.

2 Starta radiostationen genom att ställa driftomkopplaren i läge ON, VOLUME i mittläge.

3 Ställ in anbefalld frekvens. Ställ in bandomkopplaren (högt eller lågt band). Ställ in grovratten och finratten. Kontrollera i skalfönstret att rätt frekvens blir inställd, använd skalbelysningen (LIRE).

 

Ra 145 framifrån.JPG

Satationen sedda framifrån. Tyvärr sakanar vi den yttre batterilådan. Någon som har en sådan liggande?

Ra 145 panel.JPG

Instrumentpanelen. Etiketten med R står för reviderad.

Ra 145 panale vä.JPG

Instrumenpanelens vänstra sida.

Ra 145 kanalsinst.JPG

Instrumenpanelns mittparti. Med de två stora rattarana för kanalisntällning.

Ra 145 panel hö.JPG

Instrumenpanalens hägra sida.

Ra 145 typskylt USA.JPG

Typskylt USA.

Felsökdon 1.JPG

Felsökningsdon Ra 145/146

Felsökutr 1.JPG

Felsökningutrustning Ra 145/146.

Felsökutr 2.JPG

Felsökningutrustning Ra 145/146.

Felsökutr 3.JPG

Felsökningutrustning Ra 145/146.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)