Radiostation 600 (Ra 600)

Ra 600 är en moderniserad upplaga av 250 W Bl. Den tillkom i början av 1950-talet och installerades i en, efter andra världskriget, av amerikanska armén inköpt GMC med hytt. Fordonet benämndes i Sverige Terrängbil m/46. GMC står för General Motor Corporation.

Radiostation 600 är en komplett radiostation som snabbt kan förflyttas, upprättas och brytas.

Sändaren är samma som i 250 W Bl, men mottagarna är utbytta mot Mt 600. I stationshytten ingår också en Ra 120 samt en växel 30 Dl med At-tillsats.

Stationsrummet är uppdelat i ett radiorum och ett telefon /expeditionsrum.

Ra 600+Ra 120 ingick i fördelningssambandsbataljonens radiokompani.

Den betjänades då av gruppchef (uoff), gruppchef stf, bilförare, radiomontör, två telefonister och två telegrafister

I fördelningsstabsbataljon org 63 ingick en Ra 600+Ra 422 i uplatstroppen i fördelningsstabskompani

1. Ra 120 hade då blivit utbytt mot en Ra 422. Betjäningen var den samma som ovan.

Foto: Mats Nässert ©

IMG_0612.JPG

Ra 600 mottagaren. Museet saknar sändardelen.

IMG_0613.JPG

Panelen på mottagaren.

IMG_0614.JPG

Detaljer på mottagaren.

IMG_0615.JPG

Detaljer på mottagaren.

IMG_0616.JPG

Detaljer på mottagaren.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)