Föreningen Smålands Husarer K 4

Bildades redan i samband med Kungliga Smålands Husarregementes nedläggning 1927 för att bevara och utveckla minnet  från detta regemente. Initiativtagare till föreningen var dåvarande chefen överste Gilbert Hamilton och övriga då aktiva officerare.

Föreningens första stora uppgift blev att ordna en insamling och förverkligandet av en minnesstaty i Eksjö. Uppdraget gick till bildhuggaren A. Ohlson och konstgjutare Bergman i Stockholm. Statyn är världsunik genom att den föreställer en okänd, gemen 1600-talsryttare och inte en kung eller adelsman.

Statyn invigdes midsommarafton 1929 på Eksjö torg.

Redan på hösten 1928 publicerades första numret av föreningens medlemstidning ”Smålandsryttaren”. Den har sedan utkommit regelbundet med 4 nummer årligen utom under 2:a världskrigsåren då bara två nummer utgavs. I tidningen finns genom åren mängder av kavallerihistoria och föreningsangelägenheter. Tidningen ingår i medlemskapet i föreningen. Observera att föreningens ”logotyp” med smålandsryttarstatyn fanns redan på första numret 1928, alltså innan ens statyn var rest:

http://www.smalandshusarer.se/

Gilbert Hamilton.jpg

Greven, översten mm Gilbert Hamilton. K 4 siste chef.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)