Motorcykel • MC 256

Motorcykel 256A

 

En ny motorcykel för försvaret köptes in från Husqvarna 1968. 1 000 motorcyklar köptes, dessa fick benämningen Mc 256. Motorcykelmodellen togs fram speciellt för det svenska försvaret.

Mc 256 såldes ut från försvaret i början av 1980-talet. Orsaken till den tidiga utfasningen var dyra reservdelar och en därmed höga underhållskostnader. De dyra reservdelarna kom sig av att endast 1 000 motorcyklar producerades, ingen försäljning i övrigt förekom av modellen.

 

Fordonsbeskrivning

Nationalitet:        Sverige

Fabrikat:             Husqvarna 256A, 1967

Motor:                 1-cyl tvåtaktsmotor, bränslebl. 1:25

Vikt:                    135 kg

Maxeffekt:            15,4 hk

Foto: Mats Nässert ©

MC 256.JPG

Museet 256 i full sommar

MC 256 1.jpg

Museet 256 i vinterlandskapet

MC 256 2.jpg

Museet 256 i vinterlandskapet