Radiostation 421 • Ra 421

M3955-421010 

En amerikansk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni i VRC 12 serien, med beteckning RT-246. Den är avsedd att användas i stridsfordon och har ett servosystem för automatisk inställning av frekvensbestämmande komponenter i sändare och mottagare. Den kan även fjärrmanövreras.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 421.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottaganing. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång

30,00-75,95 MHz (920 kanaler)

 

band A: 30,00-52,95 MHz

 

band B: 53,00-75,95 MHz

Antal förinställda kanaler

10

Kanalavstånd

50 kHz

Modulation

Frekvensmodulering (FM)

Antenneffekt

högeffekt 40 W

 

lågeffekt 1-3 W

Brusblockering

brus- eller tonreglerad (150 Hz)

Rörbestyckning

Halvledarbestyckad förutom

 

sändare: 2 st rör (driv- och slutsteg)

 

mottagare: 3 st rör (1:a HF-, 2:a HF- och blandarsteg)

Strömförsörjning

25,5 V likspänning

Vikt

27 kg

Ra 421 hela stn.JPG

Stationen i sin helhet

Ra 421 detalj 1.JPG

Del av panelen

Ra 421 detalj 2.JPG

De tio knapparna som man programerar för tio förhandsinställda kanaler

Ra 421 detalj 3.JPG

Baksidan med anslutningsdonet till fästramen. Som strömförsörjer stationen