Radiostation 421 • Ra 421

M3955-421010 

En amerikansk UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni i VRC 12 serien, med beteckning RT-246. Den är avsedd att användas i stridsfordon och har ett servosystem för automatisk inställning av frekvensbestämmande komponenter i sändare och mottagare. Den kan även fjärrmanövreras.

Köptes in till Sverige och fick beteckningen Ra 421.

I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottaganing. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.

Tekniska data

Frekvensomfång

30,00-75,95 MHz (920 kanaler)

 

band A: 30,00-52,95 MHz

 

band B: 53,00-75,95 MHz

Antal förinställda kanaler

10

Kanalavstånd

50 kHz

Modulation

Frekvensmodulering (FM)

Antenneffekt

högeffekt 40 W

 

lågeffekt 1-3 W

Brusblockering

brus- eller tonreglerad (150 Hz)

Rörbestyckning

Halvledarbestyckad förutom

 

sändare: 2 st rör (driv- och slutsteg)

 

mottagare: 3 st rör (1:a HF-, 2:a HF- och blandarsteg)

Strömförsörjning

25,5 V likspänning

Vikt

27 kg

Stationen i sin helhet

Del av panelen

De tio knapparna som man programerar för tio förhandsinställda kanaler

Baksidan med anslutningsdonet till fästramen. Som strömförsörjer stationen