Radiostation 120 • Ra 120

En Svensk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) avsedd för telefoni, framtagen under 1950-talet.

Ra 120 kan även vara fordonsmonterad. Strömförsörjes då med 12/24 V från fordonet via omformare 102.

 

Utrustningen är uppdelad i två bördor. Apparatenheten, som omfattar sändare, mottagare och vibratoromformare, är insatt i en låda. Denna kopplas fast med snäpplås ovanpå den ackumulatorlåda som driver stationen. Tillbehören förvaras i tre packfickor placerade ovanpå och på vardera sidan om lådan. Detta utgör börda I.

Börda II utgörs av två ackumulatorlådor i reserv, hopkopplade ovanpå varandra med snäpplås.

Ra 120, Ra 121 och Ra 122 kallades för Ra 12-stationer som ett samlat begrepp.

 

Tekniska data

 

Förrådsbeteckning

M3955-120020 (Tc 96120)

Förrådsbenämning

Ra 120

Sändningsslag

telefoni (FM)

Antenneffekt

EFF 1 ca 0,7 W

EFF 2 ca 3,0 W

Antenn

normalantenn 3,25 m lång stav

marschantenn 1,25 m lång stav

koaxialkontakt för anslutning av matarledning till andra antenntyper

Frekvensomfång

34,11 - 41,69 MHz, (kanal 0 – 76)

Kanal 59 - 75 (40,0 - 41,6 MHz) är även märkta med röda kanalnummer 0 – 8

För samtrafik med Ra 100, kanal 0 - 8

Kanalavstånd

100 kHz

Rörbestyckning

Miniatyrrör

Strömförsörjning

7,2 V från ackumulatorlåda

7,2 V från omformare 102

Vikt

Börda I 22,2 kg, varav ackumulatorlåda 9,2 kg

Börda II 19,8 kg

Tillverkad av

Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Nifeackumulator typ

D22, 2,4 V 22Ah

M2673-103000, äldre beteckning Td 34010

Vikt

2,0 kg

Foto

Mats Nässert ©

 

Ackumulatorlådan innehåller tre stycken seriekopplade 2,4 V nifeackumulatorer typ D22 vilket ger 7,2 V, 22Ah.

 

Batterierna är av NIFE typ, med elektroder av nickel och kadmium. I äldre batterier var elektroderna av nickel och järn, därav beteckningen NIFE.

Elektrolyten är kalilut. Normal nivå är markerad på kärlet. Vid lägre nivå påfylles destillerat eller avjoniserat vatten till nivåmärket. Nivån får ej sjunka under plattornas överkant. Densiteten ska vara 1,23 - 1,25, mätt vid normal elektrolytnivå. Om densiteten blivet för låg påfylles elektrolyt.

 

Normal laddning sker med 4,4 A under 7 tim. Lägsta laddningsström är 2,5 A. Då blir laddningstiden 14 timmar.

OBS! Glöm ej att ta bort batteripropparna vid laddning.

Ra 120_1.JPG

Ra 120 i vår utställning.

Ra 120_2.JPG

Ra 120 detaljbild.