Radiostation 806 • Ra 806

Allmänt

Radiostation 806 är fast installerad ultrakortvågsstation för telefoniförbindelse.

Ra 806 är utförd för frekvensmodulering (FM).

Stationen manövreras dels från sändtagarens frontpanel, dels från trafikboxar eller trafikenheter eller viss telefonutrustning. För fjärrmanövrering finns speciell fjärrmanöverutrustning.

Strömförsörjningen sker från växelströmsnät eller från likströmsnät (alt batteri) över omformare.

Olika utföranden av installationerna förekommer, beroende på trafikbehov, miljökrav m m.

Samtrafik kan upprättas med andra stationstyper om dessa har tillgång till motsvarande frekvens, modulationsslag m m.

Data

Frekvensområde 125 – 160 MHz

Kanalantal 2

Tid för kanalinställning momentan

Kanalavstånd 50 kHz

Moduleringstyp FM

Transmissionstyp telefoni, telegrafi med låg hastighet samt uppkallningston

Deviation ±10 kHz

Brusspärr brusstyrd

Sändarens uteffekt 14 W

Räckvidd 10 – 70 km beroende på antennplacering,

mellanliggand terräng m m

Kraftförsörjning

växelspänning 110 V eller 220 V, 45 – 60 eller 400 Hz

likspänning (över omformare) 12 V eller 24 V

Temperaturgränser från -200C till + 500C

under 00C något sämre prestanda

Foto: Mats Nässert ©

IMG_1625.JPG

Ra 806. Manöverpanelen.

IMG_1626.JPG

Sett från ovansidan.

IMG_1627.JPG

Sett från vänster sida.

IMG_1628.jpg

Sett från höger sida.

IMG_1629.JPG

Sett från undersidan.

IMG_1630.JPG
IMG_1632.jpg

Stativet där stationen skall monteras.

IMG_1633.jpg

Detalj av stativet.

IMG_1634.JPG

Del av manöverbox.

IMG_1636.JPG

Manöverboxen.

IMG_1637.JPG

Rulle med antennkabel.