Mottagare 910 B (MT 910)

 

Mt 910 B

Är en bärbar transistoriserad mottagare avsedd för luftförsvarsorientering (lufor). Den kan även användas för mottagning av meddelanden som utsänds av rundradiostationer på lång- och mellanvåg.

Strömförsörjningen sker med torrbatterier, men mottagaren kan också anslutas till yttre spänningskälla.

Mottagaren har inbyggd ferritantenn och ett separat antennintag för anslutning av yttre antenn, t.ex ramantenn.

Högtalaren är inbyggd i mottagarhöljet och kan kopplas bort. Mottagaren har ett uttag för hörtelefon (200 ohm).

Mt 910 B är en bärbar transistoriserad mottagare avsedd för luftförsvarsorientering (lufor). Den kan även användas för mottagning av meddelanden som utsänds av rundradiostationer på lång- och mellanvåg.

Strömförsörjningen sker med torrbatterier, men mottagaren kan också anslutas till yttre spänningskälla.

Mottagaren har inbyggd ferritantenn och ett separat antennintag för anslutning av yttre antenn, t.ex ramantenn.

Högtalaren är inbyggd i mottagarhöljet och kan kopplas bort. Mottagaren har ett uttag för hörtelefon (200 ohm).

Tekniska data

Frekvensområde

långvåg 180-540 kHz

 

mellanvåg 540-1620 kHz

Mottagartyp

Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 124 kHz

Strömförsörjning

fem Torrbatteri B 1,5 V, M2671-002020 fd. Td 34500

 

anslutning till yttre spänningskälla (6-8 V) är möjlig

Tillverkad av

Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)M3951-910020

MT 910_1.JPG
MT 910_2.JPG