Kartan Flygbaser i Småland

I vårt museum försöker vi på ett överskådligt och pedagogiskt sätt att åskådligöra de flygbaser som funnits i Småland. Detta har vi gjort på en karta över Småland. På denna karta har vi markerat ut var flygbaserna var belägna. I anslutning till nämnda kart finns dels en historika över Kalmar flygflottlj men även över vad en landsvägsbas var för någon ting, vad var en berghandgar mm. Det finns också ett antal bilder knutna till kartan. Du som har ett speciellt intresse över "våra" flygbaser är välkommen att ta kontak med museet.

Vi har kontakt med en kreativ skribent som skriver om flyg och flygbaser. Han har lämnat följande text;

Terminologi:
Krigsflygbas: Stor anläggning med stort flygfält (minst 24 x 2000  meter),
bakre klargöringsområden, uppställningsområden, KC osv. Till  exempel
Uråsa, Hagshult, Byholma och Hultsfred. Två krigsflygbaser  hade flygfält
som även användes som allmän väg: Eneryda och Ålem.  Flottiljflygplatser
var oftast även krigsflygbaser, liksom vissa  "civila" flygplatser.

Reservvägbas: Breddad raksträcka som utgör landningsbana på allmän  väg,
minst 12 x 2000 meter, med 1 eller 2 flygplanplatser bortanför  ena änden
av landningsbanan. Normalt inga byggnader eller andra  anläggningar.
Byggda under Bas 60-eran, men ingick i  krigsplanläggningen även i Bas
90-systemet. Exempel: Lammhult,  Hovmantorp, Målerås, Hallabro/Konga.

Kortbana: Extrabanor till existerande krigsflygbaser, ofta på allmän  väg.
Byggda under Bas 90-eran. Exempel Byholma bana B (Åsen),  Byholma bana C
(Hallarp), Hagshult bana C (Klevshult).

Reservstartstråk: Extra start/landningsbana i närheten av
flottiljflygplats eller krigsflygbas. Minst 8 x 1200 meter, ofta på
allmän väg. Anlagda från 1950-talet.

Texten har ställs till förfogande av; Ola Andréasson

Flygbaser.jpg