Förbandsmarscher i Småland

Under denna rubrik kommer vi att presentera de fastställda marscher som smålandsförabanden har haft.

Detta är ett djärv försök att länka ljudfiler till hemsidan. Vi hoppas att det skall lyckas och att DU som lyssnar skall få glädje at detta.

Kungl. Kronobergs regementes marsch

https://www.youtube.com/watch?v=AsUszRhL3YM

Kungl. Norra Smålands regementes marsch

https://www.youtube.com/watch?v=xbWj7Ar-g0A

Smålands Artilleriregementes marsch

https://www.youtube.com/watch?v=qUPHzDEk-A0