Kalmar regemente • I 21

Kalmar regemente, I 20, I 21 och Fo 18 var ett svenskt infanteriförband och senare försvarsområdesförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1623-1927 och 1994-1997. Förbandet var förlagt tili Eksjö och senare till Kalmar.

Historia

Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kalmar län på 1500-talet. År 1616 organiserades dessa enheter tillsammans med andra från närliggande Kronobergs län av Gustav II Adolf och bildade Smålands storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kalmar län. Smålands storregemente bestod av tre fältregementen, där Kalmar regemente var ett. I april 1623 splittrades storregementet permanent och bildade tre mindre regementen dessa blev Kalmar regemente, Kronobergs regemente och Jönköpings regemente.

Kalmar regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634-års regeringeform. Regementets första befälhavare var Patric Rithven. Från 1797 vapenövades Kalmar regemente vid Huktsfred. Regementet gavs beteckningen I 20 (Infanteriregemente 20) år 1816. Beteckningen ändrades till I 21 år 1892.

Regementet var förlagt till Eksjö från 1906 innan det sattes samman med Jönköpings regemente för att bilda Jönköping-Kalmar regemente år 1927.

Kalmar regemente sattes åter upp den 1 juli 1994, då som försvarsområdesstab över Kalmar försvarsområde (Fo 18) och hade sina lokaler i den så kallade robotkasernen på Kalmar fltgplats (tid. F 12 Kalmar). Försvarsområdet organiserade följande försvarsområdesgrupper; Fogrp Kalmar (typ B), fogrp Öland (typ A), fogrp Emådalen (typ B) och fogrp Vimmerby (typ B). 1986 överfördes fogrupp Västervik (typ A) från I 4/Fo 41. Fo-grupperna innehöll ett varierande antal värnkompanier och cykelskyttebataljoner.

Genom försvarsbeslut 1996 kom regementet att avvecklas den 15 december 1997 och dess försvarsområdesstab kom under namnet Kalmargruppen att att integreras i Jönköpings försvarsområde (Fo 17), som i sin tur namnändrades till Smålands försvarsområde (Fo 17).

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_regemente

468px-Kalmar_regemente_vapen.png

Kalmarv regementes heraödiska vapen