Flygbasen i Ålem, Fält 83

Flygbasen Ålem ligger i Kalmar län.

Det kommer en mer utförlig text om Ålembasen.

Ålem Fraom 2x (kopia).jpg

Landsvägsbasen Ålem, Framom 2.

Fält 83 Ålem kartskiss.jpg