Flygbasen i Ålem, Fält 83

Flygbasen Ålem ligger i Kalmar län.

Det kommer en mer utförlig text om Ålembasen.

Landsvägsbasen Ålem, Framom 2.