Uniform m/10 (1910)

Enhetsuniform m/10, ibland kallad enhetsuniform m/06-10 p.g.a. de stora likheterna med m/06, var ett tidigare uniformssystem inom krigsmakten.

1906 bestämdes, att för hela armén en ny fältuniform av grå färg skulle anskaffas. En sådan uniform fastställdes 1910, efter vidtagna smärre förändringar, under benämningen uniform m/10.Användning

Även om denna uniform var enhetlig för hela armén så var detta snarare ett undantag än en regel eftersom uniformen inte alltid användes och oftast när den gjorde det kombinerades med m/ä. Detta var även Landstormens första riktiga uniform då man tidigare endast hade haft landstormsarmbindel och landstormsmöss gemensam. Denna uniform användes huvudsakligen fram tills 1939 års enhetsuniform såg dagens ljus.

Vapenrock m/10. Av grått kläde (komiss) och med foder, som till färgen överensstämmer med vapenrockens färg eller utgörs av pälsverk. Enradig med sex bronserade knappar med Gotlands vapen av större modell, den femte knappen uppifrån räknat så långt ned att livremmen spännes ovanför denna. Ståndfällkrage, att häktas både upptill och nedtill på kragståndet (den på kragen befintliga överste haken må, därest icke vederbörande befälhavare för särskilda fall annorlunda bestämmer, efter ägarens val bäras antingen knäppt vid vederbörlig hyska eller oknäppt), den göres "utan stofering", förhållandevis vidare än ståndkrage på vapenrock av äldre modell. Underkragen skall vara i rockens färg och överkragen av mellanblått kläde m/10, kragens höjd lämpas i någon mån efter halslängden (kragens höjd på modellen är 5 cm) och kragfallet bör vara något (på modellen 0.5 cm ) bredare än kragståndet, på kragfallets underkrages vänstra sida är två grå knappar fastsydda på 10 cm avstånd och på dem är knäppt en oval slejf 12 cm lång försedd med tre knapphål för att vid behov då fällkragen uppviks kunna knäppa slejfen vid en på högra sidan av nämnda underkrage sittande grå knapp. Omkring kragen anbringas en mattförgylld eller mattförsilvrad (i likhet med galon m/10 till hatt m/10) fyrkantsgalon m/06, ståndkragens inre sida förses med svart foder som går något högre än nämnda krage. Framtill är en svart klaff och slejf. Framtill från kragen ända ned är rocken försedd med mellanblå passpoaler. På vapenrock för regements- eller kompaniofficerare är på båda axlarna fastsatt en mattförgylld eller mattförsilvrad knapp av regementets mindre modell för att därvid knäppa respektive guld- eller silveraxeltränsar. På båda underärmarna finnas sex cm breda lister av mellanblå färg, vilka på framsidan av ärmen bilda ärmkanten, vid sidorna är listen sju cm från nämnda kant och på baksidan 6.5 cm från densamma. Ärmarna har ett sju cm sprund nedtill i yttersömmarna, sprundet är avsett att vara knäppt medelst en bronserad knapp med Gotlands vapen av mindre modell, vid sidan av denna knapp sitter på underärmen (på sju cm avstånd och något högre upp) en liknande knapp, förmedelst vilken vidden vid handleden kan förminskas. Framtill har vapenrocken två mindre bröstfickor med två större sidfickor, alla täckta av något avrundade trespetsiga ficklock (på modellen är fickorna respektive 15 x 16 cm och 19 x 19 cm, samt ficklocken i spetsarna sex a sju cm höga). På vardera sidan baktill ett nio cm sprund. Invändigt förses vapenrocken på vänstra sidan med en större bröstficka och på höger sida nedtill på skörtet en mindre (9 x 13 cm) ficka för förvarande i fält av första förbandet. Vapenrocken skall vara försedd med tillräckliga inlägg i sömmarna och så rymliga att minst en skjorta och en ylletröja m/1885 kan rymmas under, samt så lång att den når ungefär till skrevet.

Långbyxor och ridbyxor m/10. Av grått kläde m/10 med längs yttersömmarna tre cm breda mellanblå klädeslister med invikta kanter.

Kappa m/10. Kappa m/10 av grått kläde (kommiss) m/10 med foder i kappans färg eller av pälsverk (på modellen saknas foder i skörten, men får det även där anbringas), vilket göres så rymligt, att ändamålet med veckningen i ryggen uppnåtts, fodret är på båda sidor om veckningen fastsytt vid kappan: vecket i ryggen får sammanhållas genom en träckelanordning, vilken avlägsnas då. förhållandena så påkalla, två knapprader framtill, vardera med fem bronserade knappar av respektive reg:tes osv. större modell. I livet baktill, en på mitten fästad, 5,5 cm. hög slejf, i vardera ändan försedd med två efter varandra varande knapphål i vardera sidan en bronserad knapp av respektive reg:tes osv. större modell, vid vilken slejfen kan knäppas, kappan kan härigenom användas utan eller med veckning i ryggen.

Ståndfällkrage, två cm hög framtill, häktas med en hyska och hake, uppfälldskallkragenvara 12 cm hög, på underkragenframtill på vänstra sidanär en med tvenne bronserade knapparfästad hjärtformig slejf och på den högra en bronserad knapp, samtliga av respektive regementes osv. mindre modell. Längs kragens kant ett mellanblått fyrkantssnöre m/04. Kappan förses med axeltränsar m/10, (axelklaffar m/1910 för generalspersoner och vederlikar), vilka får efter ägarens önskan, antingen med sina yttre (nedre) ändar fastsys på kappan eIler anbringas medels en knappinrättning. Axeltränsens inre (övre) ända fastknäppes på axeln med en tre cm, från den uppstående delen av kragen sittande mindre knapp, mattförgylld respektive mattförsilvrad, av den för reg:tet (kåren) fastställda modellen, axelklaffens inre ända fastsättes på samma sätt som den yttre.

På båda nederärmarna göres ett åtta cm högt ärmuppslag av kläde i kappans färg, på yttersidan bildande en spets, där det är 12 cm. högt, uppslaget fastknäppes på yttersidan med en bronserad knapp av respektive reg:tes osv. mindre modell. Ärmuppslagen förses runt om med ett mellanblått fyrkantssnöre m/1904. Ungefär i höjd med nedersta knapparna framtill är ytterfickor, en på vardera sidan, med rakskurna, hörnen dock något rundade, sju cm höga ficklock av samma längd som ficköppningarna. Fodret i fickorna är av kläde i kappans färg. Hål för sabelbärremmen (sabeln) vid vänstra sidofickan. Baktill är ett ungefär till skrevet räckande sprund (får för beridna gå längre upp), som medels tre bronserade knappar av resp. reg:tes mindre modell kan igenknäppas. I nedre framhörnen finns en hake och i sprundet bak på vardera sidan mitt emellan andra och tredje knappen (knapphålet) uppifrån en hyska. Kappan skall räcka 10-20 cm nedanför knäna.

Vintertiden må kappan förses med ljusgrå pälskrage och pälsfoder, det senare får även vara av annan färg.

Musikunderlöjtnanter bära på kappa m/10, mattförgylld lyra m/10, vilken fastsys med under kanten en cm ovanförärmuppslagetsspets.

Uniform m/1910-23

Det som skiljer m/10 och m/10-23 åt är i första hand axelklaffarna. m/10-23 axelklaffar är i samma tyg och färg som uniformen i övrigt. Axelklaffarna på m/10 är av mörkblått kläde. I samband med att m/10-23 började användas försvann även officerarnas axeltränsar.

Den grå kappan m/10-23 var något svängd i livet och försedd med rundskuren krage, axelklaffar m/10-23 och knappar m/23.

Foto: Mats Nässert ©

M10 kopia.jpg

90 mm tennfigur i m/10. Tillverkad av Åke Wistrand Göteborg.

Bild tre off.jpg

Tre officerare i uniform m/10.

Komp uni m_10.jpg

Kompani uppställd i uniform m/10.

Kav m_10.jpg

Kavallerister i uniform m/10.

Uniform 1910 års modell.jpg
10.JPG

Hatt m/10 med ståndare för vpl, manskap.

IMG_7134.jpg

Vapenrock m/10 för fältläkarkåren.

Axelklaff lt läkare.jpg

Axelklaff på vapenrock m/10. Löjtnant i fältläkarkåren.

Knapp läkare.jpg

Knapp på vapenrock m/10 för fältläkarkåren.

Bröstfickor m-10 läkare.jpg

Bröstfickor på vapenrock m/10.

Chevrong läkare.jpg

Chevrong på vapenrock m/10, med röd paspoal för fältläkarkåren.

Byxor m10.jpg

Byxor raka m/10.

Ridbyxor m10.jpg

Ridbyxor m/10.

Kappa m_10.jpg

Kappa m/10.

Gradbeteckningsplansch_1916_2.JPG
index.jpg
Gradbeteckningsplansch_1916_1.JPG
Gradbeteckningar_till_modell_Ä.jpg
0255.1.jpg
Gradbeteckningar_för_landstormen_modell_1911.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)