TGB 30 med SBHYTT • Sambandshytt 9021 A

Sambandshytt 9021 (Sbhytt 9021)

Sambandshytt 9021 används för stabs- och ledningskompanier i

fördelnings-, artilleriregements- och brigadförband.

Sambandshytten utgör stabens anslutningspunkt (APS) till telesystem

9000. Den betjänas av en grupp på 6–8 man. Hytten har

avbrottsfri kraft som kan leverera 230V och 1000W under 2–3 timmar.

Museet ambition är att kunna sätta upp en brigadstab med alla tre hytter, Samband, UND och STRI- hytter.

Likaså att kunna visa brigadchefens UPL-omgång med allt från TGB 915, 935, 9033, 1112, 1312 med flera varianter.

Foto: Mats Nässert ©

PS: När det gäller data på TB 30 se under sidan TGB 30 där framgår detta. Här presenteras enbart SBHYTTEN.

Fler bilder kommer.

Här anländer fordonet till museet.

Det gäller att lossa alla surrningar.

Inspektion innan det är dags att backa av transporten.

Nu kan det bakkas.

Data skylten.

Sedd bakifrån.

Sedda från vänster sida.

Sedda från höger sida.

Vy över vår garageplan.

Interiör

Interiör