Smålands grenadjärkår • I 7

Smålands grenadjärkår, I 7, var ett svenskt infanteriförband inom Krigsmakten som verkade mellan åren 1812 och 1902. Förbandet var indelt i västra Småland, men övades på Ränneslätt vid Eksjö.

Historik

Smålands grenadjärkår övades på Ränneslätt. Ränneslätt anses vara den svenska militära övningsplats som varit i bruk längst tid, från 1686 och framåt. Smålands grenadjärkår härledde sitt ursprung från Smålands dragonregemente, som 1812 delades i en infanteri- och en kavalleridel. Infanteridelen fick 1888 namnet Smålands grenadjärkår. Kåren sammanslogs 1902 med Blekinge bataljon (I 30) till Karlskrona grenadjärregemente (I 7).

Namn och beteckning

Smålands dragonregementes infanteribataljon 1812-1816

I 7 Smålands dragonregementes infanteribataljon 1816-1824

I 7 Smålands grenadjärbataljon 1824-1888

I 7 Smålands grenadjärkår 1824-1902

Kompanier

Förbandets fyra kompanier utgjorde ursprungligen de fyra skvadroner om 125 rusthåll vardera, som 1812 avskiljdes från Smålands dragonregemente.

  1. Livkompaniet Västra härad (Under de första åren benämnt Vrigstad kompani.)

  2. Östra härads kompani Södra delen av Östra härad och några angränsande socknar

  3. Sunnerbo kompani Västra halvan av Kronobergs län och sydligaste delen av Östbo härad

  4. Jönköpings kompani Västra halvan av Jönköpings län

Denna text är hämtad från Wikipedia och är upphosvfri.

Bilderna är från museet Smålands Militärhistoriska Centrums bildarkiv ©

I 7-1.jpg

I 7 Läger på Ränneslätt.