Hamnmina

Hamnmina används för att minera själva hamnbasängerna. Har bland annat aukustisk tändning.

Bredd: 800 mm

Längd: 1015 mm

Höjd: 385 mm

Vikt: 175 kg

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_7724.JPG
AMKAT_1.JPG

Följande fyra sidor är hämtad ur

Ammunitionskatalog. data och bilder 1985

M7779-000190

AMKAT_2.JPG
AMKAT_3.JPG
AMKAT_4.JPG