Telefonsändare ST 40-A

50 watts radiotelefonsändare. Används ombord på fartyg.

Tillverkare: AB Standard Radiofabrik.

Mått:

Höjd 875 mm

Bredd: 560 mm

Djup: 380 mm

Vikt: 108 kg

Frekvens:

1,6 till 3,5 Mc/s.

Installation:

Sändaren är avsedd att placeras mot en vägg. Hål för bultar finns i ramens bak- och undersida.

Tillse vid montering att luftcirkulationen icke förhindras.

Trimning:

Vid leverans från fabriken är sändaren justerad vas beträffar ocillatorn och frekvensfördubblaren.

Endast justering, där antennens data inverkar, kvarstår, nämligen val av kopplingsuttag på effektkretsspolen samt placering av antennförlägningsspolen tre uttag.

Igångsättning:

Sändarens omformaraggregat startas genom tillslag av nätströmbrytaren belägen mitt på kraftenhetens panel.

Härvid skall den röda signallampan över strömbrytaren tändas. Lampan är inkopplad över glödströmstransformatorn, och visar alltså, om rören får glödspänning.

Med omkopplaren överst till vänster på kraftpanelen justeras ingående växelspänning så att utslaget på instrumentet omedelbart till höger härom så nära som möjligt sammanfaller med det röda strecket.

Med det högra instrumentet mäts spänningen på fartygets likströmsnät samt spänningen från galler- och anodspänningslikriktarna. Önskat mätläge inkopplas med omkopplaren till höger om instrumentet.

Normalt skall instrumentet vid tomgång visa: gallerspänning c.a 200 V och anodspänning c:a 600 V.

På panelen finns dessutom anslutningskontakt för en handmikrotelefon.

 

Foto: Mats Nässert ©

IMG_0597.jpg

Sändaren. Museet saknar mottagardelen.

IMG_0600.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

IMG_0601.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

IMG_0603.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

IMG_0604.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

IMG_0607.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

IMG_0608.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

IMG_0610.jpg

Detaljer på sändarpanelen.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)