FSKR = FJÄRRSKRIVMASKIN

Fjärrskrivmaskiner (fskr) och remssändare är apparater som används för att sända eller ta emot fjärrskriftmeddelanden.

Vid sändning omvandlas de skrivna tecknen från tangentbordet till elektriska tecken, som kan sändas antingen med likström 60V 40 mA, eller omvandlas i modem till olika typer av tonsignalering. Vid mottagning skall tecknen presenteras på remsa eller blankett och stansas på en hålremsa. Man kopplade ihop sändardelen och mottagardelen i maskinen, s k lokalkoppling, när man skulle skriva ett meddelande för senare sändning med hjälp av hålremsa.
Med lokalkopplad maskin kunde man också redigera hålremsan, så att den blev korrekt och fullständig och senare kunde sändas med maximal hastighet, vilket man normalt inte klarar genom att skriva manuellt på tangentbordet.
Tecknens sammansättning är fastställd i det internationella Telex-alfabetet CCITT nr 2 där varje tecken består av fem bitar (det finns plats för fem hål i bredd på hålremsan, plus en rad i mitten med små hål, avsedda för frammatning av remsan).
Fjärrskrivmaskinerna arbetar med överföringshastigheten 50 Baud (50 bit/s i modernt mått).