Effektsteg

Effektsteget är avsett att anslutas till UK-stationerna Ra 105, Ra 120, Ra 121 och Ra 122 för att öka dessa stationers uteffekt. Det kan även anslutas till Ra 100, men då måste särskild antenntransformator användas.
Strömförsörjningen sker antingen från nätaggregat eller från omformare.
Enheterna har beslag med vilka de kan spännas fast vid Ra 12-stationer och fästramar i raptgbil 9151 och raptgbil 9033.

Effektsteg

Mtrlnr: M2554-201010
I vila är antennutgången förbunden med ingången.
Vid sändning startas effektsteget av en inbyggd reläanordning, som samtidigt kopplar in effektsteget på antennledningen mellan IN och UT.
Om drivningen till effektsteget uppträder med en frekvens som inte överensstämmer med effektstegets resonansfrekvens avstämmes effektsteget automatiskt till rätt frekvens. Den inbyggda automatiska avstämningsanordningen driver en motor som driver effektstegets avstämningskondensatorer till rätt avstämning. Avstämningen tar högst 25 sekunder från ena ändläget till det andra. Under pågående frekvensinställning lyser signallampan, som sitter i övre vänstra delen av frontpanelen.

Tekniska data

Styreffekt

0,5 - 4 W

Antenneffekt

10 - 35 W

Frekvensområde

34 - 57 MHz

Tillverkad av

Philips, Stockholm - Sweden

Civil beteckning

9 RZ 430/00

Vikt

5,9 kg

Nätaggregat


Mtrlnr: M2531-012010
Nätaggregatet innehåller likriktare för matningsspänningarna till effektsteget.

Tekniska data

Inspänning

220 V, 50/400 Hz

Tillverkad av

Philips, Stockholm - Sweden

Civil beteckning

9 RD 430/00

Vikt

12 kg

Omformare


Mtrlnr: M2520-101010
Omformaren är en transistoriserad spänningsomvandlare. Den ersätter nätaggregatet då effektsteget är monterat i fordon.
Omformaren kan även användas vid nöddrift. Strömförsörjes då via kablage M2554-201139 från fyra ackumulatorlådor Ra 12.

Tekniska data

 

Inspänning

12 V (10 - 15 V) eller 24 V (20 - 30 V) DC, omkopplingsbart

Tillverkad av

AB Transistor, Stockholm

Civil beteckning

TRO 21

Vikt

8,7 kg

Kabalge enlig nedan saknar vi till vårt effektsteg. Någon som ha liggande? Kontakat oss.

Anslutningskabel

M2554-201119

fd. Tc 37191

Batterikabel

M2554-201129

fd. Tc 37249

Kablage

M2554-201139

fd. Tc 37250

Mellankopplingskabel

M2554-201149

fd. Tc 37190

Antennkabel

M3955-990039

fd. Tc 37175

IMG_8120.JPG

Effektsteget från sidan.

IMG_8115.JPG

Effektstegets frontpanel.

IMG_8119.JPG

Nätaggregatet från sidan.

IMG_8116.JPG

Nätaggregatets frontpanel.

IMG_8118.JPG

Omformaren från sidan med sina kylflänsar

IMG_8117.JPG

Omformarens frontpanel.

IMG_8121.JPG

Effektsteget komplett. Överst sitter effektsteget, i mitten sitter nätaggregatet och underst omformaren.