Rysk PFM 1 • Fjärilsmina • Clusterbomb

Fällbar truppmina

Rysk PFM 1, Clusterbomb, så kallad Fjärilsmina

Konstruktion och funktion

Minan är tillverkad med ett hölje av polyetenplast. Den oregelbundna formengör den svår att upptäcka. Minan fälls i fritt fall från helikopter eller attackflyg.

Minkroppen är tillverkad i två halvor. Minan har en rörformad del centralt placerad.

Den ena halvan innehåller flytande sprängämne, den andra fungerar som vinge. Sprängämnesvikten är ca 40 gram. Den rörformade delen innehåller armerings-och tändanordning. Armeringen av minan börjar efter nerslaget.

Någon autodestruktion finns inte. Vid direkt tryck av ca 50 N (5 kp) utlöses inan. (motsvarande utlösningstryck är för en trampmina m/49B och truppmina 10 är 50-100 N). Ingrepp i minan medför initiering.

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8282.JPG
IMG_8283.JPG