2 Watts bärbar radio m/40-44
2W Br m/40-42

Svensk bärbar radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni.

Radiostationen transporteras i tre bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare samt tillbehör.
Batterilådan innehåller glödströmsbatteri (två seriekopplade nifeackumulatorer typ D 10) samt anodbatteri (tre seriekopplade batterier typ A 63).
Antennkoger innehållande:
- Normalantenn, en fyra-delars stavantenn
- Marschantenn, en två-delars stavantenn.

 

SoldI Signal 1942

Stationen är utförd för telegrafi utan ton samt telefoni. Räckvidden är med fyradelars

stavantenn och goda terrängförhållanden vid telefoni högst 10 km och vid telegrafi

omkring 20 km.

Stationen transporteras i tre bördor nämligen apparatlåda, batterilåda och antennkoger.

Apparatlådan innehåller sändare och mottagare samt ett förvaringsfack i vilket finnes

telegrafinyckel, säkerhetslina, motvikt samt vid m/40-42 utrustning för kastantenn och

handmikrotelefon.

 

Utrustningen för kastantenn utgöres av antennlina upprullad på antennvinda, kopplingsstycke,

kastrulle med kastlina samt kastlod. Motvikt och utrustning för kastantennen förvaras i var sin

påse av tyg.

Batterilådan innehåller batteriutrustningen bestående av ett glödströmsbatteri sammansatt av två

seriekopplade Nifeackumulatorer, D 10, samt anodbatteri sammansatt av tre batterier

A 63. Vid m/40 utgöres glödströmsbatteriet av tre seriekopplade Nifeackumulatorer, D 10, och

anodbatteriet av ett batteri A 63 g och ett A 126 (seriekopplade).

I batterilådan till m/40 finnes dessutom: två proppreostater för inställning av sändarens och

mottagarens glödspänning, en säkring för rörens glödtrådar samt ett jackpar för hörtelefon.

Antennkogret innehåller en fyra-delars stavantenn, normalantenn, för stationär drift samt en tvådelars stavantenn, marschantenn.

Slut citat SoldI Signal 1942.

2 W Br var främst avsedd för infanteriet, där jägarplutonerna var utrustade med 2 W Br för

förbindelse med bataljonsstaberna. Dessa i sin tur hade även 2 W Br för förbindelse med regementsstaben.

Ett fältinfanteriregemente bestod av tre bataljoner med tre skyttekompanier vardera,

dessa var utrustade med 2 W Br för förbindelse mellan bataljonschef och kompanichef.

Även kavalleriets spaningspatruller hade 2 W Br för förbindelse med skvadronsstaben.

Standard Radio tillverkade 900 stationer och Svenska Radio AB 500 st. Ändringen till m/40-42

utfördes vid Standard Radio. Enligt KAFT Dnr H050:64 1943-12-08 angående materielläget den

1/12 1943 var tillgången i förråd 1 413 stationer, 50 st beställda men ej levererade, alltså 1 463 st

2 W Br m/40-42.

Förrådsbenämning

2W Br m/40-42

Förrådsbeteckning

Tc 91060

Sändningsslag

Telegrafi utan ton (A1)

Telefoni (A3)

Antenneffekt

ca 0,3W vid telegrafi och telefon

Räckvidd

Kastantenn: ca 30 km TGF, 15 km TFN

Normalantenn: 20 km TGF, 10 km TFN

Marschantenn: 8 km TGF, 4 km TFN

Frekvensomfång

3,7 . 6,5 Mhz

Batterier

3 st anodbatterier A63

2 st ackumulatorer D10

Vikt

27 kg

Vi saknar följande för att få stationen komplett: Antennfodral med antenner, batterilåda med tillbehör, batterier.

 

Text och foto: Mats Nässert

2W Br m40-44 1.jpg

Radion med stängt fronlock.

2W Br m40-44 baksida.jpg

Radions baksida.

2W Br m40-44 hösida.jpg

Radions högra sida.

2W Br m40-44 väsida.jpg

Radions vänstra sida.

2W Br m40-44 2.jpg

Locket öppet.

2W Br m40-44 panelen.jpg

Detalj av radions panel.

2W Br m40-44 tgfnyckel.jpg

telegrafinyckeln.

2W Br m40-44 rörväska.jpg

Väska innehållande reservrör.

2W Br m40-44 rörväska filten.jpg

Locker öppet.

2W Br m40-44 rör locket öppet.jpg

Väskan innehåller fyra reservrör.

2W Br m40-44 rören.jpg

De fyra reservrören.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)