Kalmarbrigaden • IB 42

Bildades 1949 genom att fältregementet Norra Smålands regemente (I 42) omorganiserades till brigad. Brigaden kom att bli Norra Smålands regemente huvudbrigad och kom att organiseras efter förbandstyperna IB 49, IB 59, IB 66 och IB 77 och var försöksbrigad införr IB 2000. 1994 kom Kalmarbrigaden (IB 42) att avskiljas från regementet och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet (Milo S), under det nya namnet Smålandsbrigaden. Brigaden avvecklades den 30 juni 2000 i samband med försvarsbeslutet 2000.

Denna text är upphovsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5lands_regemente