Stridsvagnsmina m/41-47

Stridsvagnsmina m/41-47

Allmänt

Stridsvagnsmina m/41-47 är en tryckutlöst mina av äldre modell med hölje av plåt och relativt liten verkasnladdning. Bästa verkan mot stridsvagnsband erhålls om minan vid detonation liogger helt täckt av bandet.

Stridsvagnsmina m/41-47 används även vid minering av hamn och förses då med en särskild konstruerad tidtändare.

Data

Förrådbetäckning: M4730-000001

Förrådsbenämning: STRVMINA 41-47

TF-kod: D-321-1

Minans vikt: 8 kg

Diameter: 250 mm

Höjd: 83 mm

Höjd med tändsystem: 120 mm

Höljesmateriel: Plåt

Sprängämnesvikt: 5 kg Trotyl

Tändmedel: Trycklock med mintändare m/47

Trycklockets diamater: 244 mm

Utlösningstryck: ca 2000 N (200 kg vid centrumbelastning) ca 4000 N (400 kg) 5 cm från centrumbelastning

Förpackning

5 minor i minlåda m/41-47: 58 kg

Enhetslast: Lastpall nr 3, 12 st lådor: 710 kg

Läs mer i: SoldR Mtrl Minor 2001 M7742-101231

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsvagnsmina_m/41-47

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8014.JPG

Minans ovansida med trycklocket.

IMG_8016.JPG

Minans undersida.

IMG_8015.JPG

Här ses trycklocket avskruvat med gummipackningen. Den högra tingesten är en stödpropp som skall vara monterad. Den byts ut mot mintändare när minan skall apteras.

Mintändare.jpg

Mintändare.