Kustartilleriförband i Småland och Öland

Följande KA-förband har funnits längs smålandskusten och på Öland

Minspärrtroppar i hamnarna i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Vidare fanns ett 10 cm batteri från KA 1 grupperat vid  Gräsgård på Öland under en tid, under andra världskriget, med uppgift att skydda en minering.

Det fanns förberedda pjäsplatser för tungt rörligt artilleri vid Järnsida och rekade pjäsplatser vid Simpevarp och Västervik för rörligt artilleri, främst avsedda för 15 cm batteri, organisation 37.
Under Kalla kriget hade en spärrbataljon (1. R spärrbat) uppgifter i S:t Annas- och Gryts skärgårdar Dessa uppgifter sträckte sig möjligen ner mot Tjusts skärgård. Förbandet var utrustat med lätt artilleri, kustrobotar och minor.

Under det kalla kriget hade en spärrbataljon (1. R spärrbat) uppgifter i S:t Annas- och Gryts skärgårdar, och dessa uppgifter sträckte sig möjligen ner mot Tjusts skärgård. Detta var ett förband med lätt artilleri, kustrobotar och minor.

I mer modern tid övade både amfibiebataljoner och rörliga KA-bataljoner i Västerviksområdet, men inget förband fanns avdelat i ett inledningsskede.

Om någon har mera uppgifter och bilder som kan göra denna sida mera fullfjädrad är vi tacksamma.

Kac.jpg

På denna karta i museet redovisar vi KA-förbanden i Småland och Öland.

Här finns plats för fler bilder och historik.

lkrbbatt.jpg

Lätt rörligt kustartillerbatteri.

Minspto rörlig.jpg

Minspärrtropp.

Skiss minspärrtropp.jpg

Fast minspärrtropp.

Tungt rörligt KA.jpg

Tungt rörligt kustartilleribatteri.