Kungl. Smålands Artilleriregemente • A 6

Smålands artilleriregemente, A 6, tidigare kallat Smålands arméartilleriregemente och ännu tidigare Andra Göta
artilleriregemente, var ett svenskt artilleriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren
1894 och 1985. Förbandet var förlagt i Jönköping i Småland.

Historia

Andra Göta artilleriregemente, No 6, organiserades 1894 i Stockholm genom en sammanslagning av två batterier ur
Första Göta artilleriregemente, No 2, och ett ur Wendes artilleriregemente, No 3. Regementet förlades 1895 till
Göteborg och 1898 till Jönköping, Kompanigatan 6. Regementets placering var innan flytten föremål för en politisk
strid mellan Linköping och Jönköping, där städerna försökte överträffa varandra med hur mycket bidrag som skulle
lämnas till kasernbyggnationerna.
Regementet hade sin övningsplats från 1896 på Tånga hed och från 1898 i Skillingaryd. 1905 bytte regementet namn
till Smålands artilleriregemente, No 6 och 1914 erhöll regementet beteckningen A 6. 1928 slogs Smålands
artilleriregemente samman med Positionsartilleriregementet, A 9, och bildade Smålands arméartilleriregemente, A 6.
Regementet återfick sitt gamla namn 1942. Smålands artilleriregemente avvecklades den 30 juni 1985 och dess
traditioner vårdas av Artilleriregementet. På det forna regementsområdet anlades köpcentrumet A6 Center.

A 6 1894-1904 Andra Göta artilleriregemente Göteborg -1898 Jönköping 1898-

1904-1927 Smålands artilleriregemente

1927-1942 Smålands arméartilleriregemente = f d A 6 + A 9 Jönköping

1942-1985 Smålands artilleriregemente

Denna text är upphovsrättsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Smålands_artilleriregemente

Bilderna kommer från Mats Nässert privata bildarkiv.

452px-Smålands_artilleriregemente_vapen.svg.png

A 6 heraldiska vapen.

A6_1.jpg

Tilläggstecken

A 6 kaserner.jpg

A 6 kaserner som de såg ut 1898.

A 6-1.jpg
A 6-3.jpg

Smålands artilleriregementes 25-årsjubileum den 28 augusti 1920. Regementschefen överste Hammarskiöd tar emot övningsdivisionen på kaserngården.

A 6-2.jpg

Soldathemmet.

1881.jpg

8,4 cm kanon m/1881. A 6 museum. Foto Kenny Wigardtssopn 1990.

A 6-5.jpg

Jönköping 1923. Smålands artillersiter på Östra Storgatan.

A 6-6.jpg

Från artilleriövning.

A 6-7 låg.jpg

A 6 kaserner.

A 6-8 låg.jpg

A 6 kaserner.

A 6-9 låg.jpg

Artillerikasern, Jönköping.