Radiostation 400 • Ra 400

Lätt Radio Radiostation 400 (Ra 400)

(Ursprunglig beteckning var 20 W Sv)

 

Tc 96400

En Svensk stridsvagnsradio avsedd för tontelegrafi och telefoni.
Ra 400 har också förekommit monterad i radiopersonterrängbil 915 (suggan), den Raptgb 915 som ingick i pansarbrigadens organisation. I Infanteribrigadens organisation var bilen utrustad med Ra 120, Ra 121. Förutom dessa stationer fanns i varje Raptgb en Ra 200.

Apparatlådan innehåller en sändare och två mottagare samt en omformardel alternativt ett nätaggregat.

Sändare SS172, Tc 92580
Sändaren är försedd med två kanalinställningsvred, grön kanal och röd kanal. Aktiv kanal bestäms av manöverdelens trafikomkopplare (grön eller röd).
Rörbestyckning: 4 st 6H2 (EF22), 3 st 6S35 (807) och 1 st LU80.

Mottagare (2 st) MM172, Tc 92570
Mottagaren är försedd med frånkopplingsbar brusblockering.
Rörbestyckning: 13 st 6H2 (EF22) och 1 st LU80.

Omformardel (endast Ra 400A) OF11, Tc 94590.
Omformardel ingår i de Ra 400 som är monterade i fordon med 12 V elsystem. Den innehåller en omformare av vibratortyp och omvandlar 12 V likspänning till de spänningar som behövs för stationens drift.

Nätaggregat (endast Ra 400B och Ra 400C) Tc 94870
Nätaggregatet ingår i de Ra 400 som är monterade i fordon med 24 V elsystem. Det omvandlar 220 V växelspänning från den roterande omformaren (i stridsvagn 81 och stridsvagn 74) till de spänningar som behövs för stationens drift.

Manöverdelen (endast Ra 400A och Ra 400C) Tc 15162.
Manöverdelen har signallampor och trafikomkopplare för stationens manövrering. I vissa vagnar har manöverdelen byggts in i chefens anslutningslåda.

Tekniska data

Sändningsslag

Frekvensmodulering (FM)

Antenn

Stavantenn 2,15 m lång

Antenneffekt

högeffekt 20 W

 

lågeffekt ? W

Frekvensomfång

16 kanaler mellan 27,36 - 30,06 MHz

Kanalavstånd

180 kHz

Vikt

45 kg

Foto: Mats Nässert ©

 

Ra 400 1.JPG

Ra 400 med skyddslocket på.

Ra 400 2.JPG

Ra 400 med skyddslocket av. Så ser man stationen med dess panel.

Ra 400 3.JPG
Ra 400 4.JPG
Ra 400 5.JPG
Ra 400 6.jpg

Stationens nätaggregat.

Ra 400 7.jpg
Ra 400 i strv m40K.jpg

Ra 400 monterad i stridsvagn m/40 K. Foto: Max Johansson.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)