10,5 cm infanterikanon m/45

10,5 cm infkan m/45

Under andra världskriget infördes på olika håll nya typer av rekylfria kanoner. I Sverige leddes utvecklingen av Harald Jentzen. Ett 20 mm pansarvärnsgevär m/42 blev först att införas. En rad försök gjordes och slutligen blev 10,5 cm infanterikanonen klar 1945. Samtidigt utvecklades en rekylfri 10,5 cm salvpjäs m/46 (4 st).

Pjäsen var träffsäker och hade god verkan men blev för tung att dras i terrängen, till och med efter häst. Vid försöken 1947 kunde fordon ställas till förfogande och Dodgejeepen användes. Eldhöjden 81 cm ansågs vara för hög vilket gav en stor och tydlig bakflamma. Efter några skott måste pjäsen omgrupperas. Efter några år kom granatgeväret (1948) vars verkan var liknande och som kunde skötas av en till två man. 65 kanoner tillverkades av Bofors och fanns enbart kvar i organisationen in på 1950-talet då 1958 också pansarvärnspjäsen 1110 tillkom.

När infanterikanonen togs ur tjänst exporterades 20 st till Dominikanska republiken. Dock sparades någa pjäser. Armémuseum har en pjäs, Vapentekniska museet i Eskilstuna har två pjäser, I 11 regementsmuseum hare en pjäs, det står en pjäs i en trädgård på Lidingö, Artillermuseet i Kristianstad har en pjäs, I 5 museum i Östersund (Optand) har en pjäs och vårt museum har en pjäs. Dalregementets museum I 13 i Falun har även en dylik pjäs. Det sägs att den kommer från I 14. Det är vad vi känner till för dagen.

Det tillverkades totalt 65 pjäser trots att behovet var 54 pjäser. De kostade 20 000 kr/st i tillverkningskostnad.

Leveransen påbörjades i augusti 1947 och slutleveransen i april 1948.

Pjäserna användes en mycket kort tid ca 7 år. Då dessa var för tunga och klumpiga att hantera fältmässigt.

Pjäsen ingick organisatoriskt i ett infanterikanonkompani (sedermera specialkompani) inom fördelningen (sedermera brigaden).

Detta är alltså en unik skapelse. Vår pjäs ser illa åtgången ut, men det är mest kosmetiskt. Efter att vi har tagit om hand om pjäsen kommer den att se ut som fabriksny.

Karakteristik

System KAFT • Tillverkare Bofors • Rekylfritt vapen • Horisontell kilmekanism • Enhetspatron • Hjullavett • Skivhjul med halvmassiv gummiring • Fjädrad körläge • Avtagbar skjöld • Riktinstrument + reservriktinstrument.

KAFT = Kungl. Armétygförvaltningen, dagens FMV:

Måttuppgifter

Kaliber 105 mm

Eldrörets yttre längd (med bakstycke) 15,52 kal

Höjdriktgräns – 15o + 15o

Sidriktfält inom lavetten 3600 str

Frigångshöjd 243 mm

Eldhöjd 805 mm

Största längd 2430 mm

Största bredd 1438 mm

Viktuppgifter

I skjutläge

Pjäs med utrustning 535 kg

Svanstryck i eldställning 32 kg

I körläge

Pjäs med utrustning 580 kg

Uppbröstningstryck 5 kg

Övriga data

Största skottvidd 6500 m

Pjäsnr: 49

Museets pjäs är tillverkad: 1947

10,5 cm infkan.JPG
IMG_7673.JPG

Museets guldklimp under lastning.

IMG_7725.JPG

Museets guldklimp.

Den har redan hamnat under luppen för att bli som ny.

IMG_7726.JPG

Sedd bakifrån.

Mekanismen och slutstycket har smorts så den löper hyfsat bra,

IMG_7727.JPG
IMG_7728.JPG
IMG_0242.JPG

Museets pjäs efter blästring och målning.

IMG_0243.JPG

Skall monteras samman.

IMG_9118.JPG

Som ny.

IMG_9119.jpg

Fin som snus.

IMG_9121.JPG

Så  vacker.

IMG_9123.JPG
IMG_9124.JPG
IMG_9142.JPG

Transport till museets pjäshall.