Ammunitionsförrådsgrupper

Arméns ammunitionsförråd indelades 1940 i fem regionala grupper. De lydde 1940 1955 under Krigsmaterielverket med föregångare, 1956 1966 under Armétygförvaltningen samt därefter under respektive militärområdes tygförvaltning.

Ammunitionsförrådsgrupp Sydsverige 1957 1966

Arméns drivmedelsanläggning i Moheda;
verksamheten övertogs fr.o.m. 1966 av Södra militärområdets intendenturförvaltning. 1945 1966

Arméns intendenturförråd i Växjö (AIV);
verksamheten övertogs 1966 av Södra militärområdets intendenturförvaltning. 1940 1966

Jönköpings tyg , ammunitions och gevärsförråd
uppgick 1915 i Karlsborgs tygstation (se nedan). 1898 1915

Krigsmaterielverkets ammunitionsförråd

Ammunitionsförrådet Eksjö 1941 1943