Staby ängar

vid Staby strax söder om Högsby var tidigare mötesplats för Kalma rregemente mellan åren 1685-1783 och även för Smålands ryttare. På platsen kvarstår en trossbod, uppförd för Kalmar regementes Lifkompani år 1772.

Trossboden i Staby är klassad som en byggnad av riksintresse för kulturmiljövården. Från 1688 till 1782 var Staby ängar i Högsby mötesplats för Kalmar regemente och även för Smålands ryttare. Trossboden i Staby uppfördes till Kalmar regementes Lifkompani 1772. Där förvarades kompaniets gemensamma utrustning. Den har senast restaurerats på initiativ av Kalmar regementes kamratförening och 1998-99 återställts till 1864 års skick.

Texten är upphovsfri.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Staby_ängar

Staby-1 låg.jpg
Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)