Stridsvagnsmina m/52 B

Allmänt 

Stridsvagnsmina m/52 B är en tryckutlöst mina med hölje av kryssfaner. Verkan mot stridsvagn innebär att band slås av. Beroende på hur minan ligger under bandet varierar skadorna på bärhjul och upphängningar.

Data

Förrådsbeteckning M4730-000111

Förrådsbenämning STRVMINA52B

TF-kod D-321-1

Minans vikt 9,5 kg

Diameter 345 mm

Höjd 72 mm

Höjd med tändsystem 152 mm

Höljesmaterial kryssfaner

Sprängämnesvikt 8 kg Hexotol (7,5 kg TNT)

Tändmedel brytutlösare m/49 med mintändare m/47

Brytkryssets diameter 80 mm

Utlösningstryck centralbelastning ca 2000 N (200 kg)

kantbelastning ca 1000 N (100 kg)

Förpackning och märkning

• 2 minor i minlåda m/52 B

• Enhetslast: lastpall nr 12, 36 lådor

• 10 minor i minhäck m/52 B

• Enhetslast: lastpall nr 36, 6 häckar

Konstruktion och funktion

Minan består av minkropp med hölje av kryssfaner, mintändare m/47 och brytutlösare m/49 med brytkryss.

Säkringsanordningar saknas.

Stridsvagnsmintändare 4 med adapter kan användas tillsammans med stridsvagnsmina m/52B (se stridsvagnsmintändare 4).

Då brytkrysset belastas med ca 2000 N (200 kg) eller vid kantbelastning ca 1000 N (100 kg) brister skjuvstiftet. När tryckkolven pressas ned ytterligare några millimeter, tvingas spärrkulorna ut i urtagen på tryckkolven av slagstiftet. Då frigörs slagstiftet och tänder sprängkapseln. Detonationen överförs genom primärladdningen till minans sprängladdning.

Handhavande

Utläggning (med brytutlösare)

 1. Lägg minan med täcklock på marken eller i en grävd mingrop. I mingropen skall minkroppens överkant ligga högst 3 – 4 cm under markytan.

 2. Ta bort täcklocket och kontrollera att mintändarläget är rent, ta vara på täcklocket.

 3. Kontrollera att mintändaren inte är skadad.

 4. Lägg mintändare i mintändarläget.

 5. Kontrollera att brytutlösaren inte är skadad och att den har en packning för tätning. Skadad material får inte användas.

 6. Skruva fast brytutlösaren väl, så att packningen tätar. Sr till att aluminiumkåpan inte skadas (dra intre åt med brytkrysset).

 7. Maskera minan. Se till att stenar inte kommer för nära brytutlösaren.

Vid minering till fots får minan apteras enligt punkt 2 till 6 och därefter bäras till avsedd plats, där den läggs ut och maskeras.

Återtagning

Oskadad mina och min utan röjningsskydd återtas på följande sätt:

 1. Avlägsna maskeringen.

 2. Skruva av brytutlösaren. Om brytutlösaren eller mintändaren frusit fast eller av annan anledning inte går att avlägsna, röjs minan genom sprängning på platsen.

 3. Lägg brytutlösaren på avsedd plats i förpackningen.

 4. Ta bort mintändaren och kontrollera att skjuvstiftet finns kvar i mintändaren och att det är oskadat. En skadad mintändare får inte användas utan skall förstöras (sprängas).

 5. Lägg mintändaren i sin förpackning, se till att stöden kommer rätt.

 6. Skruva fast tätlocket i mintändarläget.

 7. Ta upp minan.

Varning!

Skadad mina och mina med röjningsskydd röjs genom sprängning på platsen.

 

Fredsmateriel

Övningsmateriel för stridsvagnsmina m/41-47 och m/52 B

Allmänt

Dessa blinda- och övningsstridsvagnsminor liknar till det yttre de motsvarande skarpa minorna men saknar sprängladdning.

Övningsbrytutlösare m/49 B har i princip samma konstruktion och utseende som brytutlösare m/49 och hanteras på samma sätt som denna. I stället för skarp mintändare används blind mintändare m/47 B.

Mintändaren har samma yttre form som den skarpa tändaren och är gjord av helgjuten plast.

Data

Övningsstridsvagnsmina m/41-47

Förrådsbeteckning M4730-00501

Förrådsbenämning ÖVNSTRVMINA41-47

Övningsstridsvagnsmina m/47-52 B

Förrådsbeteckning M4730-005202

Förrådsbenämning ÖVNSTRVMINA47-52B

Blind stridsvagnsmina m/52 B

Förrådsbeteckning M4957-300021

Förrådsbenämning BLIND STRVMIN52B

Barlast betong

Blind mintändare m/47 B

Förrådsbeteckning M4957-054103

Förrådsbenämning BLIND MINTÄNDARE47

Övningsbrytutlösare m/49

Förrådsbeteckning M4730-905002

Förrådsbenämning ÖVNBRYTUTL49B MBK

Förrådsbeteckning M4730-905003

Förrådsbenämning ÖVNBRYTUTL49B MBK ÖT47

Förpackning och märkning

Minorna förpackas i minlåda motsvarande de skarpa minorna. Brytutlösare och mintändare är bipackade som i den skarpa minan.

Dessutom finns en särskild minlåda av plast för blinda stridsvagnsminor m/52 B.

Handhavande

Minorna hanteras som i det skarpa fallet.

Skadade övningsminor och minor med övningsröjningsskydd sprängs inte, utan återupptas på lämpligt sätt.

Ur: SoldR Mtrl Vapen • Minor • 2001 • M7742-101231

Foto: Mats Nässert ©

OBS: Museets samtliga minor, handgranater samt övriga ammunitionseffekter innehåller INGEN sprängmedel eller annan pyrotekniska medel. Det är av karaktären BLIND, ÅSKÅD och ÖVNINGS utan laddning. Det är med andra ord helt ofarliga.

IMG_8798.JPG
IMG_8797.JPG
IMG_8713.JPG

Mintändare ÅSKÅD.

IMG_8714.JPG

Sedd ovan ifrån.

IMG_8716.JPG

Mintändare BLIND.

IMG_8717.JPG
IMG_8720.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Sedda från sidan.

IMG_8721.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Sedda från undersidan.

IMG_8722.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Sedda från ovansidan.

IMG_8723.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Med mintändaren.

IMG_8724.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Med mintändaren.

IMG_8783.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Med mintändaren monterad i brytkrysset. Sedda från undersidan.

IMG_8725.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Med krysset avskruvat.

IMG_8728.JPG

Brytkryss till stridsvagnsmina m/52 B.

Med brytspröt monterat. Används i stället för krysset vid extermt hög vegitation eller djup snö.