Radiostation 130B

En Brittisk bärbar UK-radio (ultrakortvåg) med beteckning Wireless Set No 88A (WS88A) avsedd för telefoni, framtagen 1947.

 

Inköptes 1950 och licenstillverkades i Sverige av AB Standard Radiofabrik, Bromma. Den fick beteckningen Ra 130.

 

1958 inköptes ytterligare stationer, begagnade WS88A av British Army som sedan renoverades i Sverige. Dessa stationer är tillverkade i Storbritannien och har engelsk text på frontplattan (ON - OFF).

 

Det finns två typer av SM-omkopplare. Den ena manövreras genom hopkramning i handen och den andra genom en knapp som intrycks med tummen (B modellen). På gummihöljet finns två nabbar med vilka SM-omkopplaren kan fästas vid handmikrotelefonen.

 

Samtliga Ra 130 bygdes om till Ra 130B. (Museets saknar Ra 130)

 

Tekniska data

 

Förrådsbeteckning

M3955-130021

Förrådsbenämning

Ra 130B

Sändningsslag

telefoni (FM)

Antenneffekt

ca 0,25 W

Antenn

- marschantenn

- trådantenn. Mjuk isolerad tråd, som i yttre änden är försedd med en liten tyngd av bakelit

Frekvenser

Kanal A 42,15 MHz

Kanal B 41,40 MHz

Kanal C 40,90 MHz

Kanal D 40,20 MHz

Strömförsörjning

Batteri med uttag för 90 V och 1,5 V

Vikt

Totalt 5.3 kg, varav batteri 2,2 kg

Tillverkad av

AB Standard Radiofabrik, Bromma

Fpto

Mats Nässert ©

 

Ra 130B_1.JPG

Ra 130B

Med sin tre bördor.

Främst väska för tillbehör.

Bak t v: Väska för batteri.

Bak t h: Väska med sändtagare

Ra 130B_3.JPG

Väska med sändtagare

Ra 130B_4.JPG

Väskan med sändtagaren öppen

Till vänster ses SM-omkopplaren

Ra 130B_5.JPG

Sändtagaren urtagen ur väskan

Ra 130B-6.JPG

Sändtagarens panel

Fr v: SM-omkopplaren

Frekvensomkopplare

Strömställare

Handmikrotelefonuttag

Anslutning av antenner

Jord

Ra 130B_2.JPG

Batteriväska

Ra 130B_7.JPG

Väska för tillbehör

Ra 130B_8.JPG

Trådantenn

Ra 130B_9.JPG

Marschantenn

Ra 130B_10.JPG

Handmikrotelefon

Ra 130B_11.JPG

Huvudmikrotelefon

Ra 130B_12.JPG

Ra 130B

ihoppsatt

dock saknas batteriet