Mottagare 920 (MT 920)

MT 920

Är en fordonsburen mottagare avsedd för luftförsvarsorientering (lufor). Den kan även användas för mottagning av meddelanden som utsänds av rundradiostationer på lång- och mellanvåg.

För att mottagarna snabbt skall kunna flyttas från en bil till en annan är mottagarenheten och vibratorenheten fastsatta på en upphängningsram. Denna ram spänns fast på en i bilen monterad fästplåt. Högtalaren är av samma anledning fastskruvad på en plåt, som kan hakas på fästplåten för högtalaren. Fordonen skall dessutom vara försedda med antennfäste och antennkabel samt uttag för anslutning av mottagaren till fordonets ackumulator.

Mt 920

Fronten.

Mt 920

Baksidan med monteringsplatten.

Mt 920

Frontpanelen med manöverorgan.

Mt 920

Högtalaren.

MT 920

Monterad i hytten på Stabstgb 935.