Fordon

Normalt så delar man upp fordon på hjulfordon, bandfordon, släpfordon. Sedan kan man bryta ner det yterligare på stridsfordon fordon för fältarbeten mm. Vi har tagit oss friheten att göra en flik med våra fordon. Utan uppdelning på fordonsslag.

IMG_6915.JPG

Vår fordonshall

Bilar.jpg

Vår fordonshall

Ovanbild tgb 40, 934, 9031, mc.JPG

Här kan du se fyra av våra fordon, från vänster;
TGB 934, PvPjtgb 9031, TGB 40 och förgrunden MC 257A.